Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут системних статистичних досліджень

Місія Інституту системних статистичних досліджень - надавати наукову, аналітичну, інформаційну, методологічну і експертну підтримку громадянському суспільству та Уряду України в області аналізу темпів і пропорцій розвитку національної економіки, розробці економічної й соціальної політики та її імплементації.

Загальна кількість співробітників, які працюють в Інституті, складає 45 чоловік. З них 21 співробітник - які мають ступінь доктора наук (головним чином, - за спеціальністю «Економіка»), і 17 - які мають ступінь кандидата наук.

Досить важливо наголосити, що серед наукового складу Інституту системних статистичних досліджень двоє співробітників є членами-кореспондентами Академії наук України, обраними на основі голосування. Це свідчить про винятково високий рівень колективу Інституту в українській науковій спільноті.

Загалом наукова діяльність Інституту присвячена проблемам статистичного аналізу функціонування макроекономічних систем країн, що розвиваються, оцінювання економічного зростання країн з ринковою економікою на стадії формування, включаючи інклюзивне зростання, інформаційну та аналітичну підтримку інституційному розвитку України, національної безпеки країни, розробки державної енергетичної політики, а також просторової статистики.

Всі наукові дослідження, які проводяться Інститутом системних статистичних досліджен, здійснюються за фінансової підтримки УрядуУкраїни, українського бізнесу, а також міжнародних організацій, - зокрема, Світового банку.

Ми активно залучені в процес впровадження освітніх та навчальних програм, направлених на зміцнення потенціалу, включаючи курси з підготовкои спеціалістів зі ступенями магістра,  PhDта доктора наук.

Втім, важливо зауважити, що порівняльні певереваги Інституту системних статистичних досліджень не обмежуються лише зазначими видами діяльності. Ми головним чином сфокусовані на наукових досліджень, присвячених вищезазначеним проблемам.

Положення про Інститут системних статистичних досліджень

Остання редакція: 13.02.20
Перелік нових наукових шкіл Інституту системних статистичних досліджень

Манцуров І.Г., Дрига С.Г.,  Горна М.О.

Наукова школа «Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективного інституційного розвитку України».

Об’єднує – двох член-кореспондентів НАН України, 6-ти докторів економічних наук, 4 з яких є вихованцями професора Манцурова І.Г., одного докторанта, 5-ти кандидатів наук, 4-х аспірантів тощо.

Місія полягає у методологічному та інформаційно-аналітичному забезпеченні національної програми взаємоузгоджених інституційних реформ.

 

Манцуров І.Г., Храпунова Я.В.,
Мазуренко О.К., Горна М.О.

Наукова школа «Інформаційно-аналітичне забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни»

Об’єднує – член-кореспондента НАН України, 6-ти докторів економічних наук, 4 з яких є вихованцями професора Манцурова І.Г., одного докторанта, 5-ти кандидатів наук, 4-х аспірантів тощо.

Місія полягає у методологічній та інформаційно-аналітичний підтримці процесу діяльності РНБО України.

 

Манцуров І.Г., Мельник О.В.

Наукова школа «Статистичне забезпечення державної енергетичної політики».

Об’єднує – член-кореспондента НАН України, 2-ти докторів економічних наук, одного докторанта, 3-х кандидатів наук, 2-х аспірантів тощо.

Місія полягає в опрацюванні, з урахуванням світового досвіду, методологічних засад, методичних положень, покладених в основу національних енергетичних програм.

 

Рудченко О.Ю., Новіков В., Беспалова А.В.

Наукова школа «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державною власністю в Україні».

Об’єднує – 2 доктори економічних наук, 10 кандидатів економічних наук (з яких 8 є вихованцями професора Рудченка О.Ю.), 1-го  аспіранта тощо.

Місія полягає в розробленні новітньої методології інформаційно-аналітичногозабезпечення управління державною власністю в Україні.

 

Дрига С.Г., Мазуренко О.К., Трубниік Т.Є., Столетова І.Г. 

Наукова школа«Просторова статистика»

Об’єднує– двохдокторівекономічнихнаук, 3-хкандидатівнаук, 2-хаспірантів.

Місія полягає у аналітичній підтримці процесу адміністративно-територіального реформування України спрямованого на формування якісних умов розвитку людського капіталу на місцевому та регіональному рівнях.

 

Манцуров І.Г., Храпунова Я.В., Горна М.О. 

Наукова школа «Верифікаційна статистика»

Об’єднує – двох член-кореспондентів НАН України, 2-х докторів економічних наук, 2-х кандидатів економічних наук, 2-х аспірантів тощо.

Місія полягає у методологічному та інформаційно-аналітичному забезпеченні розроблення та реалізації національної програми верифікації достовірності даних, які надаються юридичними та фізичними особами стосовно їх господарської діяльності, майнового статусу, рівня доходів  та витрат тощо з метою сплати податків, отримання субсидій та інших видів соціальної допомоги.