Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут фінансово-інноваційних досліджень

Історія

Заснований згідно наказу ректора ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана № 420 від 21.05.2010 р. відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27.04.2010 р.

Функції підрозділу охоплюють науково-дослідницьку діяльність, зокрема за такими напрямами:

  • інновації у фінансовій науці,
  • інновації у фінансовій практиці,
  • фінансові методи стимулювання інноваційних процесів.

 Директор інституту: 

Опарін Валерій Михайлович

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Біографія: Професор кафедри фінансів, доктор економічних наук; стаж педагогічної діяльності 31 рік. Протягом роботи на кафедрі фінансів викладає навчальні дисципліни Фінанси, Бюджетна система, Податкова система, Бюджетний менеджмент.
У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему: Планування прибутку промислових обєднань в умовах АСУ зі спеціальності: 08.00.10 - Фінанси, грошовий обіг і кредит, а у 2006 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) зі спеціальності: 08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит.
У 1984 році йому присвоєно вчене звання доцента, а у 2001 році звання професора.
Автор 8 монографій, 3 підручників та 8 навчальних посібників, понад 55 наукових та навчально-методичних праць. Керує підготовкою кандидатських дисертацій. Ним обґрунтовано основну ознаку фінансів рух грошових потоків, запропоновано структуризацію фінансової системи за рівнем економічної системи, визначено засади оптимізації функціонування фінансової системи в частині розміщення фінансових ресурсів та розподілу і перерозподілу створеного ВВП.
Напрями наукових досліджень повязані з фінансовою системою, фінансовою інфраструктурою та фіскальною політикою.

Контактна інформація: oparin_kneu@ukr.net

Співробітники Інституту:

Тимченко Олена Миколаївна

Посада: заступник директора Інституту, професор кафедри фінансів ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія: Стаж педагогічної діяльності більше 20 років. Протягом роботи на кафедрі викладає навчальні дисципліни Податковий менеджмент, Податкова система
У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук (тема дисертації: Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків і ефективність менеджменту).
Є автором 40 наукових публікацій, що охоплюють різні аспекти оподаткування, переважно питання адміністрування податків. Серед них: монографії, підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, статті в спеціалізованих наукових виданнях, тези доповідей за результатами участі в наукових конференціях. 17 років займається науковими дослідженнями проблем оподаткування
Неодноразово приймала участь в експертизі проектів законів, що регламентують оподаткування в Україні. В 2005 році працювала у складі урядової комісії по розробці Концепції реформування податкової системи України.
Результати наукових досліджень апробовані. Вони застосовуються в роботі Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України, в діяльності податкових та фінансових органів. Про результати впровадження має відповідні документи.

Контактна інформація: о_tymchenko@ukr.net

 

Сибірянська Юлія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія: Стаж педагогічної діяльності 7 років. Протягом роботи на кафедрі викладає навчальні дисципліни Макрофінансовий аналіз, Податкова система, Податковий менеджмент, Фінанси.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні зі спеціальності 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит.
Є автором 18 наукових публікацій, серед яких: навчально-методичні посібники, статті в спеціалізованих наукових виданнях, тези доповідей за результатами участі в наукових конференціях. Напрями наукових досліджень повязані з податками, податковою системою, проблематикою управління доходами бюджету та податкового менеджменту, макрофінансовим аналізом.

Контактна інформаціяsibiryanska@meta.ua

Остання редакція: 14.12.14