Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація

 1. В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 2. Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Лук'яненка Дмитра Григоровича, декана факультету міжнародної економіки і менеджменту, завідувача кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 3. Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Руденко-Сударєву Ларису Володимирівну, кафедра міжнародних фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 4. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук професора Антонюк Ларису Леонтіївну,заступника завідувача кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 5. Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Перший  захист  дисертацій  відбувся  7  квітня  2005  року.  За  час  існування  спеціалізованої  вченої  ради  захищено  докторських  та  81  кандидатська  дисертація.

Напрямки дослідження:

 

 • світове господарство, тенденції і закономірності його розвитку;
 • національні економіки в сучасній світогосподарській системі та моделі їх розвитку;
 • ресурси світогосподарського розвитку і спеціалізація країн світу;
 • еволюція системи міжнародних економічних відносин;
 • теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація;
 • форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну;
 • міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія;
 • стан, тенденції і перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг;
 • мотивація і форми міжнародного руху капіталу;
 • прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво;
 • міжнародне портфельне інвестування і світовий фондовий ринок;
 • міжнародні кредитні відносини та їх регулювання;
 • світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності розвитку його структури;
 • людські ресурси та їх міжнародний рух;
 • міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання;
 • формування і тенденції розвитку світового ринку праці;
 • теорії валютних курсів і валютна політика;
 • національні і міжнародні (регіональні) валютні системи;
 • еволюція світової валютної системи. Світовий валютний ринок і валютні операції.
 • міжнародні розрахунки та їх сучасні технології;
 • теорія і практика міжнародного бізнесу та його сучасні форми;
 • стратегії і технології міжнародного менеджменту. Методологія міжнародного маркетингу та його сучасний інструментарій;
 • глобальні проблеми і виклики економічного розвитку;
 • становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування;
 • формування глобальної економічної системи;
 • міжнародні організації і глобальна інституалізація;
 • інформатизація світогосподарського розвитку і міжнародний науково-технологічний обмін;
 • соціальні виміри глобального економічного розвитку;
 • прояви і сутність економічного альтер- та антиглобалізму;
 • геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети;
 • стратегії міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм.
Остання редакція: 08.05.14