Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторські дисертації

 
«ФІНАНСОВЕ РАХІВНИЦТВО У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 

РЯЗАНОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА
Дата захисту: 29.05.2018
Науковий консультант: д.е.н., професор Федосов Віктор Михайлович

Сформульовано інформаційну концепцію фінансів, що ґрунтується на розумінні інформації як невід’ємному атрибуті, внутрішній об’єктивній властивості фінансових відносин. Вперше в українській фінансовій науці комплексно досліджено фінансове рахівництво (від англ. financial accounting, що транслітерується українською як фінансовий еккаунтинг) – інформаційну інфраструктурну підсистему фінансів, що характеризується відкритістю інформаційних продуктів і послуг і об’єктивні реально існуючі у суспільстві зв’язки і взаємовідносини якої в інформаційному суспільстві організовуються у цілісний самостійний інститут. Розкрита сутність, особливості, призначення в економіці макро- і мікрорівнів податкового рахівництва, котре частково є підсистемою фінансового рахівництва. Взяті в цілому фінансове, управлінське і податкове рахівництво формують інформаційну підсистему фінансів, інфраструктурною підсистемою якої є бухгалтерський облік.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ),   д.е.н., професора Давиденко Надії Миколаївни (відгук)

Завідувача відділу фінансів реального сектору ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» (м. Київ),  д.е.н., старшого наукового співробітника Зимовця Владислава Вікторовича (відгук)

Заступника директора НДФІДННУ «Академія фінансового управління»,  д.е.н., професора Соколовської  Алли Михайлівни (відгук)

 

Остання редакція: 18.05.18