Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторські дисертації

 
«ІНСТИТУЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
 

МАЦУК Зоряна Андріївна
Дата захисту: 29.05.2019
Науковий консультант: д.е.н., професор Опарін Валерій Михайлович

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування та розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, опрацюванню практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності та транспарентності в Україні. Досліджено сутність, характерні ознаки, суспільне призначення, місце і роль фінансових послуг на ринку цінних паперів, особливості формування та перспективи розвитку його інституційно-інфраструктурного забезпечення в Україні. Вивчено інституційне поле ринку цінних паперів, доведено необхідність ставлення меж правового регламентування діяльності його учасників, визначено роль ментальних характеристик нації та інституційної довіри у забезпеченні фінансових послуг на ринку цінних паперів. Надано аналітичну оцінку діяльності інфраструктурних учасників ринку цінних паперів. Зокрема, досліджено стан, виділено проблеми та охарактеризовано перспективи розвитку фінансового посередництва; проведено аналіз рівня охоплення населення країни та її областей послугами з управління фінансовими активами; оцінено тенденції розвитку інституційної довіри; доведено стратегічну роль фінансових інновацій у розвитку фінансових послуг на вітчизняному ринку цінних паперів. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності інституційно- інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, спрямовані на зменшення асиметрії інформації та посилення відповідальності їх надавачів.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професора Лютого Ігоря Олексійовича (відгук)

Завідувача кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь),  д.е.н., професора Онишко Світлани Василівни (відгук)

Професора кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету,  д.е.н., професора Коваленко Вікторії Володимирівни (відгук)

 

Остання редакція: 17.05.19