Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка і організація агропромислових формувань: Навч. посіб.

Дем’яненко С.І., Хорунжий М.Й., Боброва О.Г., Коваль П.В. Економіка і організація агропромислових формувань: Навч. посів. / С. І. Дем’яненко, М. Й. Хорунжий, О. Г. Боброва, П. В. Коваль; За заг. ред. С. І. Дем’яненка. — К.: КНЕУ, 2006, —304 с.

Посібник висвітлює актуальні питання економіки і організації агропромислових формувань в системі АПК України. Розкрито суть і значення агропромислової інтеграції, організаційно-правових форм агропромислових формувань та їх внутрішньогосподарських відносин. Розглянуто формування і організацію використання основних виробничих ресурсів агропромислових формувань — землі, капіталу, персоналу. Викладено методологічні засади ефективності в агропромисловому виробництві та макро- і мікроекономічні чинники, що її визначають. Показано основи функціонування ринків сільськогосподарської продукції, ціноутворення та державного впливу на економіку АПК. Посібник розрахований для бакалаврського рівня підготовки фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» всіх спеціальностей університету.

Він також може бути використаний для підготовки студентів економічних і сільськогосподарських навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, кері-вників і спеціалістів агропромислових формувань, органів управління АПК.

 
ЗМІСТ  
Вступ
7
Частина І. АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ В СИСТЕМІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
10
Тема 1. АПК України: значення, завдання, структура та галузева побудова
10
1.1. АПК в системі національної економіки : його суть і особливості
10
1.2. Структура АПК: її різновиди та важливість врахування в процесі управління національною економікою
16
1.3. Критерії і показники ефективності функціонування АПК
24
1.4. Завдання АПК в сучасних умовах розвитку економіки України
33
1.5. Професійні та міжпрофесійні організації в АПК
37
1.6. Питання для обговорення
41
1.7. Практичні завдання
41
1.8. Завдання для самоперевірки знань
42
1.9. Термінологічний словник
42
1.10. Література
43
Тема 2. Агропромислова інтеграція
43
2.1. Поняття інтеграції та інтеграційних процесів
43
2.2. Види зв’язків і суб’єкти агропромислової інтеграції
45
2.3. Агропромисловий виробничий цикл як основа інтеграції
47
2.4. Види агропромислової інтеграції
49
2.5. Синергічний ефект інтеграції та джерела його утворення
53
2.6. Еволюція агропромислової інтеграції в Україні
55
2.7. Продуктові підкомплекси як основа організації агропромислових формувань
63
2.8. Роль в інтеграційному процесі професійних і міжпрофесійних організацій
70
2.9. Питання для обговорення
72
2.10. Практичні завдання
72
2.11. Завдання для самоперевірки знань
74
2.12. Термінологічний словник
74
2.13. Література 75
Тема 3. Агропромислові формування та їх організаційно-правові форми
76
3.1. Економічна суть та особливості агропромислових формувань
76
3.2. Передумови створення агропромислових формувань
79
3.3. Теоретичні засади створення агропромислових формувань
82
3.4. Агропромислові формування та їх класифікація
84
3.4.1. Основні види агропромислових формувань
84
3.4.2. Господарські агропромислові формування
88
3.4.3. Територіальні (міжгалузеві) агропромислові формування
91
3.4.4. Переваги агропромислових формувань
99
3.4.5. Організаційно-економічні засади створення агропромислових формувань
101
3.5.1. Вибір моделі агропромислового формування
102
3.5.2. Механізм створення агропромислового формування
104
3.5.3. Економічний механізм агропромислових формувань
109
3.5.4. Підприємство в структурі агропромислових формувань
115
3.5.5. Підприємство в структурі агропромислових формувань
115
3.6. Питання для обговорення
119
3.7. Практичні завдання
120
3.8. Завдання для самоперевірки знань
120
3.9. Термінологічний словник
121
3.10. Література 122
Частина II. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ
124
Тема 4. Земля та її використання агропромисловими формуваннями
124
4.1. Земля як головний засіб виробництва та її вплив на економіку агропромислових формувань
124
4.2. Земельні відносини та їх правове регулювання в Україні
126
4.3. Організація використання землі
127
4.4. Ринок землі і проблеми його становлення в Україні
134
4.5. Питання для обговорення
144
4.6. Практичні завдання
145
4.7. Завдання для самоперевірки знань
145
4.8. Термінологічний словник
146
4.9. Література
147
Тема 5. Капітал агропромислових формувань
148
5.1. Основний капітал АПФ
148
5.2. Оборотний капітал АПФ
154
5.3. Власний і позичковий капітал АПФ
158
5.4. Організація використання капіталу
163
5.5. Питання для обговорення
173
5.6. Практичні завдання
173
5.7. Завдання для самоперевірки знань
173
5.8. Термінологічний словник
174
5.9. Література 175
Тема 6. Персонал агропромислових формувань
175
6.1. Особливості формування та використання персоналу в АПФ
175
6.2. Методичні основи нормування праці в агропромислових формуваннях
188
6.3. Побудова системи оплати праці в АПФ
196
6.4. Питання для обговорення
205
6.5. Практичні завдання
206
6.6. Завдання для самоперевірки знань
211
6.7. Термінологічний словник
212
6.8. Література
213
Тема 7. Внутрішньогосподарські економічні відносини в агропромислових формуваннях
213
7.1. Структуризація виробничої системи управління підприємством
213
7.2. Складові внутрішньогосподарських економічних відносин
223
7.3. Суть внутрішньогосподарського економічного механізму та принципи його побудови
226
7.4. Питання для обговорення
235
7.5. Практичні завдання
236
7.6. Завдання для самоперевірки знань
236
7.7. Термінологічний словник
237
7.8. Література 238
Частина III. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ
239
Тема 8. Ефективність діяльності агропромислових формувань
239
8.1. Теоретико-методологічні основи ефективності та характери¬стика її видів в агропромисловому виробництві
239
8.2. Технічна, аллокативна та економічна ефективність і методичні підходи до їх визначення за методом «Аналізу оболонки даних»
242
8.3. Напрями підвищення прибутковості виробництва
246
8.4. Макро- і мікроекономічні чинники ефективності діяльності АПФ
250
8.5. Питання для обговорення
258
8.6. Практичні завдання
258
8.7. Завдання для самоперевірки знань
259
8.8. Термінологічний словник
260
8.9. Література
261
Тема 9. Ціноутворення та державне регулювання АПК
261
9.1. Основи функціонування ринків сільськогосподарської продукції
261
9.2. Ціноутворення в АПК
266
9.3. Зовнішнє середовище діяльності АПФ
273
9.4. Напрями державного впливу на економіку АПК
279
9.5. Питання для обговорення
287
9.6. Практичні завдання
288
9.7. Завдання для самоперевірки знань
288
9.8. Термінологічний словник
289
9.9. Література
290
Література
291
Предметний покажчик 295
 
Остання редакція: 20.11.14