Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Удосконалення планування сільськогосподарського виробництва

Нелеп В.М., Дорохін М.К. Удосконалення планування сільськогосподарського виробництва. – К.: Урожай, 1980. – 56 с.

Розглядаються основні напрями удосконалення планування i посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва i якості роботи. Приділяється увага економічному обґрунтуванню планів, особливостям планування в умовах міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції, взаємозв'язку планування i економічного стимулювання.

Розрахована на керівників i спеціалістів сільського господарства.

 
ЗМІСТ  
Вступ
3
Завдання планування і вдосконалення його методології, методів та організації
4
Підвищення економічної обґрунтованості планів
17
Надійність планів і способи управління нею
25
Ув’язка планування і стимулювання
38
Особливості планування в умовах міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції
47
Список літератури 52
 
Остання редакція: 20.11.14