Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Початок формування – 2002 рік. Фундатори і час заснування наукової школи. – Наукова школа була заснована на наукових доробках початку розвитку фондового ринку (ринку цінних паперів) в Україні,  першим керівником якого на посаді Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку був Мозговий Олег Миколайович.

Свій подальший розвиток наукова школа отримала у 2002 р. зі створенням кафедри міжнародних фінансів факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», яку очолив доктор економічних наук, професор Мозговий Олег Миколайович, і який  на сьогоднішній день є членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наукова школа фондового ринку:

 • володіє значним кадровим потенціалом, який сформовано внаслідок наукової та науково педагогічної діяльності професора Мозгового О.М. і на даний час представлена 3 докторами та 16 кандидатами економічних наук. Ведеться підготовка 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій;
 • забезпечує викладання спеціальних навчальних дисциплін: «Фондовий ринок» (базовий курс), «Депозитарна діяльність», «Торгівля цінними паперами». Програма цих курсів відповідає програмі, яка затверджена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підготовки фахівців фондового ринку.

Після атестації за цими навчальними дисциплінами студенти одержують документ, який прирівнюється до свідоцтва про навчання, що дає їм можливість пройти атестацію в Українському інституті розвитку фондового ринку та одержати кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста фондового ринку за спеціалізацією «Депозитарна діяльність» та «Торгівля цінними паперами».

До викладання дисциплін кафедри та захисту дипломних робіт залучаються фахівці з державних установ. До таких державних установ відносяться: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Державна служба України з питань захисту персональних даних.

Наукова школа фондового ринку успішно функціонує понад 20 років. Наукові дослідження, присвячені актуальним проблемам розвитку національного фондового ринку, стосуються проблем удосконалення функціонування фондового ринку,розвитку його інфраструктури, здійснення державно-правового регулювання, розвитку науково-методичної бази підготовки фахівців з фондового ринку.

Детальніше 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ:

 • Становлення та напрями удосконалення функціонування фондового ринку в Україні.
 • Стратегічні напрями активізації фондового ринку України.
 • Розвиток інфраструктури фондового ринку як складової фінансової системи України.
 • Управління ринковою вартістю акцій українських корпорацій.
 • Особливості здійснення державного регулювання фондового ринку в Україні.
 • Функціонування міжнародного фондового ринку в кризових умовах розвитку.
 • Формування ринку цінних паперів в трансформаційних економіках.
 • Управління активами інститутів спільного інвестування.
 • Міжнародні фінанси у глобальному фінансовому (інвестиційному) середовищі.
 • Фінанси транснаціональних корпорацій.
 • Глобалізація світового фінансового середовища.  

За цей же період на основі розробок наукової школи видано наукових праць:

 • власних монографій – 3;
 • розділів монографій, що видані під редакцією представників інших наукових шкіл – 10;
 • статей – понад 330;
 • тез доповідей – понад 325.

На базі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

 • навчальних посібників з грифом МОН України  –26;
 • навчальних посібників без грифу МОН України – 10;
 • навчальних підручників з грифом МОН України – 2;
 • навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання – 9.
Остання редакція: 17.11.14