Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій

Руденко Л.В Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Моногр. /Л.В. Руденко – К.: Кондор, 2004. – 480 с.

 
ЗМІСТ  
\\  

 

Остання редакція: 17.11.14