Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 17.11.14
Засновник

Мозговий Олег Миколайович у 1980 році закінчив Київський інститут народного господарства, здобув кваліфікацію економіста. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію. У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія та організація)» в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Працював на посадах декана факультету міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки і права, завідувача кафедри міжнародних фінансів. Доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної славянської академії наук.

Протягом 9 років (з 1995 р.) обіймав посаду Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. З жовтня 2004 р. по лютий 2005 р. – радник Першого віце-прем’єр міністра України. З жовтня 2008 р. по березень 2009 р. обіймав посаду члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту нагляду за кредитними установами.Має державні нагороди, є Заслуженим економістом України.

Творчий капітал Мозгового О. М. – понад 100 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники.

Під керівництвом Мозгового О. М. на факультеті підготовлено плеяду докторів та кандидатів економічних наук, які плідно працюють, здобуваючи славу для нашого Університету та України на світовій арені.