Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна статистика : підручник : у 2 ч. — Ч. 1. Макроекономічна статистика

Єріна А. М. Економічна статистика : підручник : у 2 ч. — Ч. 1. Макроекономічна статистика / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2013. — 325, [3] с.

Розглядаються методологічні засади, категорії і класифікації макроекономічної статистики з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики; розкривається економічний зміст, методологія розрахунку та аналітичні можливості показників, які характеризують стан та розвиток економіки країни: валовий внутрішній продукт, нагромадження національного багатства, рівень монетизації економіки, стан державного бюджету і платіжного балансу, боргове навантаження і платоспроможність країни.

Рекомендується студентам, магістрам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам бізнес-шкіл, коледжів, курсів підвищення кваліфікації, науковцям і всім, хто прагне свідомо аналізувати стан і тенденції сучасної економіки та перебіг макроекономічних процесів в Україні

 
ЗМІСТ  
Вступ
7
Розділ 1. ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СТАТИСТИЦІ
11
1.1. Завдання класифікації та кодування статистичної інформації
11
1.2. Класифікації в системі ведення ЄДРПОУ та статистичних реєстрів
16
1.3. Класифікації в системі національних рахунків
29
1.4. Інші національні класифікації та класифікатори
34
Резюме
41
Питання для самопідготовки
42
Завдання для індивідуальної роботи
42
Завдання для практичних занять
43
Рекомендована література
46
Розділ 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
47
2.1. Методологічні засади національного рахівництва
47
2.2. Поточні рахунки
53
2.3. Рахунки нагромадження та баланси активів і пасивів
62
2.4. Рахунки операцій і рахунки іншого світу
66
2.5. Використання СНР у макроекономічному аналізі
72
Резюме
77
Питання для самопідготовки
78
Завдання для індивідуальної роботи
79
Завдання для практичних занять
80
Рекомендована література
84
Розділ 3. БАЛАНСОВІ ТАБЛИЦІ «ВИТРАТИ—ВИПУСК»
85
3.1. Загальна схема і структура таблиць «витрати — випуск»
85
3.2. Основні балансові співвідношення в таблицях «витрати — випуск»
97
3.3. Використання даних таблиць «витрати — випуск» в аналізі макроекономічних процесів
101
Резюме
103
Питання для самопідготовки
105
Завдання для індивідуальної роботи
105
Завдання для практичних занять
106
Рекомендована література 110
Розділ 4. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) — ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК СНР
111
4.1. Методи розрахунку ВВП
111
4.2. Індекс фізичного обсягу ВВП як індикатор розвитку економіки
123
4.3. Аналіз структури економіки на основі ВВП
129
4.4. Міжнародні зіставлення ВВП
135
Резюме
141
Питання для самопідготовки
142
Завдання для індивідуальної роботи
142
Завдання для практичних занять
143
Рекомендована література
146
Розділ 5. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
147
5.1. Сутність і склад національного багатства
147
5.2. Система показників статистики національного багатства
151
5.3. Статистика основного капіталу у складі національного багатства
158
5.4. Природні ресурси як частина національного багатства
165
Резюме
168
Питання для самопідготовки
169
Завдання для індивідуальної роботи
169
Завдання для практичних занять
169
Рекомендована література  172
Розділ 6. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ
173
6.1. Сутність грошового обігу та завдання статистики
173
6.2. Грошова маса в обігу
181
6.3. Показники статистики грошового обороту
195
6.4. Монетизація економіки країни
198
Резюме
200
Питання для самопідготовки
201
Завдання для індивідуальної роботи
202
Завдання для практичних занять
202
Рекомендована література 204
Розділ 7. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
205
7.1. Бюджет і бюджетна класифікація
205
7.2. Статистика доходів і видатків бюджету
209
7.3. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття
219
7.4. Статистичне оцінювання державного боргу
225
Резюме
231
Питання для самопідготовки
232
Завдання для індивідуальної роботи
232
Завдання для практичних занять
233
Рекомендована література  236
236
Розділ 8. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
237
8.1. Завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності та джерела інформації
237
8.2. Статистика зовнішньої торгівлі
245
8.3. Платіжний баланс: методологічні засади формування та аналізу
253
8.4. Статистичне оцінювання заборгованості та платоспроможності країни
262
Резюме
268
Питання для самопідготовки
269
Завдання для індивідуальної роботи
269
Завдання для практичних занять
270
Рекомендована література 273
Розділ 9. СТАТИСТИКА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
274
9.1. Методологічні засади статистики економічної активності та зайнятості населення
274
9.2. Види і статистичне оцінювання безробіття
284
9.3. Класифікація населення щодо професій і статусу зайнятості
289
9.4. Система статистичних показників економічної активності населення
291
9.5. Джерела інформації щодо зайнятості та безробіття населення
296
Резюме
300
Питання для самопідготовки
301
Завдання для індивідуальної роботи
302
Завдання для практичних занять
303
Рекомендована література
305
Основні категорії та поняття (предметний покажчик)
306
Додатки 310

 

Остання редакція: 30.10.14