Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика ринків : практикум

 

І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін. Статистика ринків : практикум / [І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2010. — 498, [6] с.

Практикум включає у тезисному форматі методичні матеріали які повинен знати кожен студент та вміти їх опрацювати у кожній темі представлених розділів. Крім того, містить термінологічний словник, структуровані схеми і таблиці, плани семінарських занять, теми рефератів та доповідей, завдання та вправи, тести, розв’язання типових задач, а також рекомендовану літературу до кожної із тем дисципліни «Статистика ринків».

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
ЗМІСТ  
ПЕРЕДМОВА
7
Розділ 1. Методологічні засади статистики ринків
8
1.1. Термінологічний словник
10
1.2. Схеми, таблиці, визначення
16
1.3. Плани практичних занять
22
1.4. Теми рефератів і доповідей
22
1.5. Завдання
23
1.6. Тести
31
1.7. Розв’язування типових завдань
34
Література
42
Розділ 2. Статистика ринку праці
44
2.1. Теоретичні засади статистичного дослідження ринку праці
44
2.1.1. Термінологічний словник
45
2.1.2. Схеми, таблиці, визначення
50
2.1.3. Плани практичних занять
53
2.1.4. Теми рефератів і доповідей
53
2.1.5. Навчальні завдання
53
2.1.6. Завдання для самоперевірки
56
2.1.7. Розв’язування типових завдань
57
2.1.8. Тести
59
Література
61
2.2. Методологічні підходи статистичного дослідження ринку праці
63
2.2.1. Термінологічний словник
65
2.2.2. Схеми, таблиці, визначення
68
2.2.3. Плани практичних занять
78
2.2.4. Теми рефератів і доповідей
78
2.2.5. Навчальні завдання
79
2.2.6. Завдання для самоперевірки
85
2.2.7. Розв’язування типових завдань
87
2.2.8 Тести
90
Література
94
2.3. Методичні засади аналізу структури населення на ринку праці
97
2.3.1. Термінологічний словник
98
2.3.2. Схеми, таблиці, визначення
101
2.3.3. Плани практичних занять
106
2.3.4. Теми рефератів і доповідей
106
2.3.5. Навчальні завдання
107
2.3.6. Завдання для самоперевірки
113
2.3.7. Розв’язування типових завдань
114
2.3.8 Тести
116
Література 118
2.4. Статистичні аспекти аналізу основних характеристик ринку праці
121
2.4.1 Термінологічний словник
122
2.4.2. Схеми, таблиці, визначення
124
2.4.3. Плани практичних занять
133
2.4.4. Теми рефератів і доповідей
134
2.4.5. Навчальні завдання
137
2.4.6. Завдання для самоперевірки
137
2.4.7. Розв’язування типових завдань
140
2.4.8. Тести
142
Література
142
Розділ 3. Статистика фінансових ринків
145
3.1. Статистичне дослідження фінансових ринків
145
3.1.1 Термінологічний словник
148
3.1.2. Схеми, таблиці, визначення
153
3.1.3. Плани практичних занять
187
3.1.4. Теми рефератів і доповідей
188
3.1.5 Навчальні завдання
190
3.1.6. Завдання для самоперевірки
190
3.1.7 Розв’язування типових завдань
209
3.1.8 Тести
210
Література
220
3.2. Статистика ринку банківських послуг
222
3.2.1. Термінологічний словник
223
3.2.2. Схеми, таблиці, визначення
224
3.2.3. Плани практичних занять
228
3.2.4. Теми рефератів і доповідей
228
3.2.5. Навчальні завдання
228
3.2.6. Завдання для самоперевірки
229
3.2.7. Розв’язування типових завдань
237
3.2.8. Тести
234
3.3. Аналіз розміщення і використання ресурсів на ринку банківських послуг (на прикладі кредитних операцій)
239
3.3.1. Термінологічний словник
239
3.3.2 Схеми, таблиці, визначення
240
3.3.3. Плани практичних занять
246
3.3.4. Теми рефератів і доповідей
246
3.3.5. Навчальні завдання
246
3.3.6. Розв’язування типових завдань
255
3.3.7. Тести
262
3.4. Аналіз ефективності діяльності на ринку банківських послуг
264
3.4.1. Термінологічний словник
264
3.4.2. Схеми, таблиці, визначення
267
3.4.3. Плани практичних занять
273
3.4.4. Теми рефератів і доповідей
274
3.4.5. Навчальні завдання
274
3.4.7. Розв’язування типових завдань
287
3.4.8 Тести
281
Література 282
Розділ 4. Внутрішній ринок товарів і послуг
293
Термінологічний словник
299
Схеми, таблиці, визначення
303
Плани практичних занять
315
Теми рефератів і доповідей
316
Навчальні завдання
318
Завдання для самоперевірки
351
Розв’язування типових завдань
366
Тести
374
Література
377
Розділ 5. Зовнішній ринок товарів і послуг
380
Термінологічний словник
383
Схеми, таблиці, визначення
389
Плани практичних занять
400
Теми рефератів і доповідей
401
Навчальні завдання
423
Завдання для самоперевірки
430
Розв’язування типових завдань
430
Тести
438
Література
441
Розділ 6. Статистика ринку інформаційних послуг
444
6.1.1 Теоретичні засади статистичного дослідження ринку інформаційних послуг
444
6.1.2 Термінологічний словник
445
6.1.3 Схеми, таблиці, визначення
447
6.1.4. Плани практичних занять
462
6.1.5. Теми рефератів і доповідей
462
6.1.6. Навчальні завдання
462
6.1.7. Завдання для самоперевірки
462
6.1.8. Тести
462
6.2.1 Особливості статистичного аналізу окремих видів інформаційних послуг
465
6.2.2 Термінологічний словник
466
6.2.3 Схеми, таблиці, визначення
467
6.2.4. Плани практичних занять
480
6.2.5. Теми рефератів і доповідей
480
6.2.6. Навчальні завдання
481
6.2.7. Завдання для самоперевірки
481
6.2.8. Тести
481
6.3. Особливості статистичного аналізу окремих видів інформаційних послуг
482
6.3.1 Термінологічний словник
483
6.3.2 Схеми, таблиці, визначення
486
6.3.3. Плани практичних занять
491
6.3.4. Теми рефератів і доповідей
492
6.3.5. Навчальні завдання
492
6.3.6. Завдання для самоперевірки
492
6.3.7 Тести
492
6.4. Аналіз структури і поведінки покупців (користувачів)
506
6.4.1 Термінологічний словник
507
6.4.2 Схеми, таблиці, визначення
511
6.4.3. Плани практичних занять
519
6.4.4. Теми рефератів і доповідей
519
6.4.5. Навчальні завдання
521
6.4.6. Завдання для самоперевірки
521
6.4.7. Тести
521
6.48. Розв’язування типових завдань
528
Література 534
Остання редакція: 30.10.14