Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю

Галіцин В. К. Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю / [В. К. Галіцин, В. В. Дем’яненко, С. Д. Потапенко, О. П. Суслов]. — Івано-Франківськ : ПВНЗ «Галицька Академія», 2009. — 144 с.

Монографія присвячена розробці концепції ефективного управління рекламною діяльністю з урахуванням особливостей основних етапів проведення рекламних кампаній. Розглянуто місце рекламної діяльності у системі маркетингових комунікацій. Проаналізовано особливості управління рекламною діяльністю, що являє собою процес прийняття рішень, який має сукупність чітко окреслених етапів. Викладені рекомендації щодо застосування економіко-математичних моделей з метою підвищення ефективності управління рекламною діяльністю підприємств.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників міністерств та відомств.

 
ЗМІСТ Стор.
ПЕРЕДМОВА
4
Розділ 1. Актуальні проблеми сучасного рекламного бізнесу
6
1.1. Місце реклами у діяльності підприємств
6
1.2. Класифікація рекламної діяльності
16
1.3. Засоби рекламних комунікацій
23
1.4. Вітчизняний ринок рекламних послуг
35
1.5. Концептуальні положення системи управління рекламною діяльністю
39
1.6. Тактика рекламної діяльності
41
Розділ 2. Моделювання процесу проведення рекламних кампаній
51
2.1. Моделювання бюджету рекламної кампанії
51
2.2. Планування процесу рекламування
54
2.3. Моделі та методи оцінювання ефективності рекламної діяльності
70
2.4. Оперативне управління проектом рекламної кампанії
97
2.5. Практичне застосування комплексу економіко–математичних моделей в сучасних умовах
105
Розділ 3. Інформаційні технології в рекламній діяльності
116
3.1. Проблеми автоматизації рекламної діяльності
116
3.2. Сучасні програмні продукти вирішення рекламних задач
118
3.3. Автоматизація рекламної діяльності
127
ПІСЛЯМОВА
134
ЛІТЕРАТУРА 136
Остання редакція: 12.01.15