Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Web-програмування : навч. посіб.

 

Web-програмування : навч. посіб. / А. В. Бегун, О. Є. Камінський. — К. : КНЕУ, 2011. — 324, [4] с.

У навчальному посібнику висвітлено теорію проектування й розроблення Інтернет-ресурсів і практику використання Web-технологій як одного із інструментів інформаційного менеджменту. Тут подано основні теоретичні поняття та терміни, які характеризують технологію розроблення Web-застосувань за допомогою мови програмування PHP, системи управління базами даних MySQL, мови ASP, методи розроблення клієнтських і серверних сценаріїв у Web, методи адміністрування Web-серверів. У посібнику також розглянуто методи проектування й розроблення систем електронної комерції.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Web-програмування», він має на меті допомогти формуванню у студентів теоретичних знань і практичних навичок з розроблення програмних застосувань у Web.

 
ЗМІСТ  
Вступ
5
1. Програмування Web-сторінок
7
1.1. Інструменти і технології програмування
7
1.2. Програмування на стороні клієнта
13
1.3. Програмування на стороні сервера
20
2. Web-сервери
23
2.1. Визначення Web-сервера. Apache. Microsoft IIS
23
2.2. Інсталяція та налаштування Web-сервера
26
2.3. Створення пакетних файлів для запуску і зупинки сервісів
33
3. Технології розроблення серверних сценаріїв
37
3.1. Структура HTTP-запиту. Поняття CGI
37
3.2. Специфікація CGI
40
3.3. Змінні оточення
42
3.4. Передавання параметрів сервера
44
3.5. CGI і бази даних
50
4. Мова ASP
52
4.1. Основи ASP. Об’єкти і компоненти
52
4.2. Об’єкти ASP
57
4.3. Компоненти ASP
62
4.4. Доступ до баз даних в ASP 72
5. Мова програмування PHP
77
5.1. Мова програмування PHP (завдання, методи використання). Синтаксис мови
77
5.2. Зовнішні змінні PHP. HTML-форми (GET і POST)
83
5.3. Елементи мови
86
5.4. Оператори
98
5.5. Робота з файлами
100
6. Робота з базами даних у Web
117
6.1. Надання доступу до баз даних у PHP
117
6.2. Технології застосування. Автентифікація за допомогою PHP і MYSQL
128
6.3. Управління сеансами у РНР
136
6.4. Приклади програм. Побудова системи управління вмістом
148
7. Адміністрування пакета MySQL
170
7.1. СУБД MYSQL
170
7.2. Система безпеки MYSQL
172
7.3. Утиліти MYSQL
178
7.4. Мова SQL
180
7.5. Функції у MYSQL
197
8. Ринкові аспекти розроблення систем управління контентом
201
8.1. Ринок CMS
201
8.2. Система управління сайтом WebManager-Pro
203
9. Безпека в Інтернеті
212
9.1. Розроблення захищених Web-послуг
213
9.2. Методи порушення та захисту інформації в Інтернеті
217
9.3. Програмні засоби
225
9.4. Вибір фаєрвола (Firewall)
230
9.5. Захист інформації за допомогою Firewall
231
Додатки
241
Додаток 1. Управління структурою сайта
241
Додаток 2. Додаткові модулі
261
Список літератури 324

 

Остання редакція: 13.01.15