Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейська інтеграція

Спочатку індивідуально, а потім у співпраці з д.е.н., професором Чужиковим В.І. та Вожняком Г.М. (Польща) у наукових дослідженнях Лук’яненка Д.Г. сформувався відносно самостійний напрям – європейська інтеграція. Поглиблено аналізуються умови формування і мегарегіональні суперечності спільного європейського економічного простору,

У 2009 році книгу «Конвергенція економічних моделей Польщі та України» було визнано кращою монографією країни. Польський економіст професор Гжегож Колодко дав розгорнуту рецензію на книгу, зауваживши, що тип співробітництва у її написанні є доволі важливим, а її цінність для європейських порівнянь є надзвичайно високою. Схвалені відгуки поступили від Голови Європейської Комісії пана М. Барозу, тодішнього Голови Європарламенту Єжи Бузека та з адміністрації Президента Польщі. Англомовне видання монографії «Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases»

отримало схвалення від Президента Європейської Ради Ван Ромпея, Голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, який зауважив, що це «ґрунтовна наукова робота, що вийшла в дуже вдалий час». Позитивні відгуки надійшли також з ряду бібліотек Японії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Великобританії.

Досліджуючи питання розширення Євросоюзу як науковець і незалежний експерт Європейської Комісії ООН в контексті економічних інтересів України Д.Г. Лук’яненко на початку 2000-их років виділив два основні аспекти: стратегічний, в якому Україна розглядає розширення ЄС як важливий фактор подальшої загальноєвропейської інтеграції та тактичний, що матиме для України як позитивні, так і можливі негативні наслідки практично у всіх сферах життєдіяльності.

В подальшому викристалізувалось розуміння політичної і економічної безальтернативності європейського вибору України в конкурентних і конфліктних глобальних умовах розвитку її економіки і суспільства. Лук’яненко Д.Г. дійшов висновку, що у геоекономічному контексті у 2004-2005 рр. формуються унікальні умови осмислення нової якості європейської інтеграції, переходу від політики євроінтеграційних очікувань України до політики активних євроінтеграційних дій. Фактори і детермінанти такого переходу схематично зображено на рис. 1

Рис. 1 Детермінанти євроінтеграційних очікувань і дій в України

Виходячи з наявності внутрішніх (перманентна політична криза, стратегічна неспроможність керівництва, неготовність еліти і невизначеність суспільства, ресурсна незабезпеченість) і зовнішніх (геоекономічна невизначеність, слабка мотивація з боку розширеного ЄС, критичне ставлення х боку окремих країн ЄС, блокування з боку Росії) проблем, Лук’яненко Д.Г. стверджує, що в умовах реального розширення Євросоюзу Україні потрібен, з одного боку, прагматизм та реалізм постановки цілей інтеграційної політики дво- і багатостороннього співробітництва, а з другою – розуміння того, що у демократичній Україні інтеграція не може бути примусово, вона має генеруватись і реалізовуватись у руслі загальнонаціональної ідеї. Ефективно реалізувати визначені пріоритети можна тільки засобами адекватної економічної політики з продуктивним використанням власного інтелектуального ресурсу. Актуальною, за глибоким переконанням професора Лук’яненка Д.Г., стає науково обґрунтована амбіційна, орієнтована на повноправне членство в ЄС стратегія нашої держави. Не менш важливим є соціальний євро оптимізм і відповідна суспільна консолідація – політична, економічна, духовна.

Остання редакція: 15.12.14