Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальна економіка

У 2014 році для міжнародників-магістрантів творчим колективом під керівництвом Лук’яненка Д.Г. та Поручника А.М. розроблено новаторську версію програми дисципліни «Глобальна економіка» як науки (рис. 1). Її метою визначено формування розуміння магістрами умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень.

Рис. 1. Глобальна економіка як наука

Основні завдання полягають у вивченні: природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.

Предметом вивчення даної науки є ринкові відносини між суб’єктами міжнародного бізнесу, обумовлені закономірностями, тенденціями та специфікою функціонування глобальної економічної системи.

Рис. 2 Логіка викладання науки «глобальна економіка»

Остання редакція: 15.12.14