Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальне лідерство

Оскільки проблема глобальної конкурентоспроможності є ключовою в сучасних міжнародних економічних дослідженнях, то Д.Г. Лук'яненко на власних дослідженнях, які показали якісну трансформацію мотиваційних механізмів і середовища ведення бізнесу, сформував інтегративну модель переходу від досконалої до глобальної конкуренції (рис.1).

Рис. 1 Інтегративна модель глобальної конкуренції

За оцінкою Д.Г. Лук'яненка, при надконцентрації бізнесу зі становленням глобальних корпорацій, олігополій та монополій мережевого типу спостерігається входження у поле традиційної конкуренції ГИК невеликих інноваційних компаній, створюючих новий етап ринку – гіперконкуренцію.

При цьому, глобалізація зумовлює кардинальну зміну суб’єктної диспозиції ринку, фундаментальних ознак і факторів конкуренції, коли вона є і джерелом, і стимулятором конкурентного розвитку, і акселератором суперечностей, конфліктів та криз локального і глобального масштабів у межах феномену глобального ринку як системостворюючого елементу глобальної економіки із самовідтворювальними механізмами глобального попиту і пропонування, які ігнорують національні інтереси, кордони і регулятори

Виходячи із розуміння нинішньої глобалізації як не всеосяжної, оскільки реально вона не охоплює всі країни, регіони і галузі, Лук’яненко Д.Г. підкреслює, що глобалізаційні виклики XXIст. виявляються у посиленні суспільних суперечностей практично на всіх рівнях з превалюванням відповідних лідерських амбіцій, що то відображено автором у моделі лідерства в глобальній економічній системі (рис.2).

Рис. 2 Лідерство в глобальній економічній системі

 

Остання редакція: 15.12.14