Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальний менеджмент

Як завідувач кафедри міжнародного менеджменту разом з колегами професор Лук’яненко Д.Г. у свої наукових дослідженнях природньо зосереджується на формуванні його методології, особливостях корпоративного і державного управління в умовах всеохоплюючої глобалізації.

Досліджуючи кількісні і якісні тренди у сучасному міжнародному бізнесі, Лук’яненко Д.Г. підкреслює, що через міжнародні злиття і поглинання безпрецедентних масштабів за стратегічною орієнтацією, диверсифікованими сферами діяльності, інтересами вищого менеджменту – транснаціональні корпорації, які контролюють 70-90 % світових ринків товарів, послуг, технологій, із загальним обсягом реалізації 200 найбільших з них понад 30 % світового валового внутрішнього продукту, переростають у глобальні. В прогресуючому постіндустріальному сегменті світової економіки лідерські амбіції глобальних корпорацій у поєднанні з динамічною квазіекономічною культурою генерують новітні якісні структурно-організаційні зрушення.

За цих умову вітчизняній економічній науці започаткувалося дослідження мегакорпорацій, кругових та горизонтальних корпорацій, квазіхолдингів, проектних товариств, віртуальних корпорацій, мережевих корпоративних структур, які адекватно до глобальних умов відображають ефективні за’язки між елементами внутрішнього і зовнішнього середовища.

Спираючись на оцінки західних вчених та аналітичних центрів і власні емпіричні узагальнення професор Лук’яненко Д.Г. обґрунтовує, що домінуючі на ринках товарів, послуг, капіталів, технологій, управлінських інновацій глобальні корпораціях стають реально найвпливовішими суб’єктами світової економіки, і одночасно – найдинамічнішими її структурними елементами. За мобільністю, здатністю адекватного реагування на зміни у зовнішньому конкурентному середовищі, інноваційною спрямованістю вони вочевидь переважають забюрократизовані не тільки національні, але й міжнародні організації та регіональні наддержавні утворення. Діяльність глобальних корпорацій, які, очевидно, не матимуть альтернативи у міжнародному бізнесі, значною мірою визначатиме контури майбутньої глобальної економіки і філософію глобального менеджменту (табл.1)

Таблиця 1

Ключові характеристики глобального менеджменту

Ключові характеристики Менеджмент
Національний Міжнародний Глобальний
Сфера діяльності (ринки) Локальна Транснаціональна Трансконтинентальна
Мотивація Мінімізація затрат Оптимізація затрат Лідерство (експансія)
Риси Підприємливість Інноваційність Креативність
Фактор конкурентоспроможності Фізичний капітал Людський капітал Інтелектуальний капітал
Перевалюючі організаційні структури Вертикальні Горизонтальні Мережеві
Стиль управління Автократичний Демократичний Координаційний

 

Остання редакція: 15.12.14