Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Глобальний ринок

На думку Лук'яненка Д.Г. та Поручника А.М. особливо важливо врахувати масштаби та динаміку процесу становлення системи глобального управління ресурсами планети і перерозподілом світового доходу, що не є еквівалентним.

У вступі до монографії «Ресурси та моделі глобального економічного розвитку» Д.Г. Лук'яненко разом із А.М. Поручником ще раз зазначили, що першу ключову силу економічної глобалізації становлять процеси транснаціоналізації, другу – міжнародна регіональна інтеграція, яка характеризується високим динамізмом, а також дезінтеграційними та реінтеграційними процесами, а третю, найбільш консолідовану, - інституціоналізацію економічного розвитку, яка почала формуватися з середини XXст. і нині охоплює практично всі сегменти глобального ринку.

Розвиваючи ці підходи, Д.Г. Лук'яненко дослідив становлення глобального ринку та розвиток його сегментів (рис.1).

Рис. 1 Формування глобального ринку та контури його сегментації

Лук’яненко Д.Г. трактує глобальний ринок, з одного боку, як механізм забезпечення глобальної факторної мобільності з вільним доступом до матеріальних і нематеріальних ресурсів розвитку, що безперервно функціонує, а з другого – як само відтворювальний механізм врівноваження глобального попиту і глобальної пропозиції.

Остання редакція: 15.12.14