Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інтернаціоналізація економіки

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. стояв у витоків міжнародних економічних досліджень вченими суверенної України.

В його ранніх працях розроблена оригінальна авторська концепція дослідження інтернаціоналізації економіки як структурованого і стадійного процесу, що об’єктивно зумовлює форсування глобальної економіки. Виділено мікро- та макрорівні інтернаціоналізації, її екстернальний шляхи, внутрішні і зовнішні прояви. Обґрунтовано етапи розвитку інтернаціоналізації: початковий, локальний, інтеграційний, глобальний. На цій основі сформульована цілісна наукова доктрина, графічна відображена в моделі (рис. 1).

Рис. 1. Стадії і результати інтернаціоналізації

Д.Г. Лук'яненко визначив детермінанти світогосподарського розвитку, які на інтеграційній стадії інтернаціоналізації включають національну економіку, транснаціоналізацію та регіональну інтеграцію, а на глобальній до них додається детермінанта інституціоналізації.

 

Остання редакція: 15.12.14