Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

У 1990-і роки доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. у тісній співпраці з колегами-однодумцями, в першу чергу Т.М. Циганковою, О.М. Мозговим, А.М. Поручником створив першу в Україні національну науково-освітню школу міжнародної економіки, в межах якої реалізують свій індивідуальний і колективний потенціал більше 30 докторів і 150 кандидатів економічних наук. Динамічно розвиваючись у руслі пріоритетів світової економічної науки, інтегруючи творчий пошук українських економістів-міжнародників, ця школа сформувала власну методологію міжнародних економічних досліджень, запровадила принципово нову для вітчизняної вищої економічної освіти спеціальність «Міжнародна економіка», яка насьогодні є однією з найбільш престижних і затребуваних абітурієнтами і ринком праці.

Основними фундаментальними та прикладними науково-дослідними роботами школи є:

 • «Формування і розвиток експортного потенціалу України в системі міжнародних ринків» (1992-1993 рр.).
 • «Участь іноземного капіталу у модернізації і нарощуванні виробничого і експортного потенціалу України» (1993-1994 рр.).
 • «Формування і реалізація міжнародних стратегій українських промислових підприємств» (1995 р.).
 • «Міжнародна конкурентоспроможність національних економік в умовах глобалізації» (1998-2000 рр.).
 • «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (2001-2005 рр.).
 • «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (2006-2010 рр.)
 • «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (2011-2015 рр.).
 • «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» (2015-2017 рр.)

Одночасно виконувались десятки науково-дослідницьких тем на замовлення органів державного регулювання та бізнесу, реалізувались міжнародні грантові проекти, серед яких:

 • Проект співпраці між кафедрою міжнародного менеджменту КНЕУ та Центром торгової політики і права Оттави при Карлтонському Університеті та Університеті Оттави, що реалізувався в межах міждержавної (Канада-Україна) програми технічної допомоги Україні в процесі приєднання до СОТ (2001-2003 рр.). Ключовими досягненнями українсько-канадської співпраці нарівні з відкриттям у 2003 році першої в Україні магістерської програми «Міжнародна торгівля», підготовкою понад 300 фахівців з міжнародної торгівлі за сертифікованою англомовною програмою дистанційного навчання «Торгова політика та комерційна дипломатія», стало видання монографії «Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ» (керівник авторського колективу і науковий редактор Т. М. Циганкова), а також серії наукових статей та публікацій у ЗМІ з проблематики співробітництва України з СОТ.
 • Особливістю цієї співпраці став її інтернаціональний характер, оскільки більшість авторів – викладачі й аспіранти кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету – випускники сертифікованої програми «Торгова політика і комерційна дипломатія» Центру торгової політики і права (Оттава, Канада) – Солодковський Ю.М., Олефір А.О., Фурсова О.В., Войчак Д.А., Войчак М.А., а решта – випускники аналогічної спільної українсько-канадської програми при факультеті міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ (Павловська О.Д., Приходько В.В., Пирожков Л.С., Данилюк Н.І., Єременко Т.Г., Жеваго А.В., Кохан Д.О., Любарська Н.В.).
 • Проект співпраці між факультетом міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ та Центром торгової політики і права Оттави при Карлтонському університеті та Університеті Оттави (2004-2006 рр.), ключовими здобутками якого стали: заснування наукового журналу «Міжнародна економічна політика» та створення Центру розвитку міжнародної торгівлі КНЕУ, місія якого полягала у науковому, методологічному, інформаційному, просвітницькому сприянні і гармонійній інтеграції України у глобальну торгову систему СОТ.
 • Освітні гранти National Council on Economic Education (США), 1995-2005 рр.
 • Виконання фінансованих Європейським Союзом наукових та прикладних робіт: «Розробка Проекту зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (1998 р.)»;
 • Грант Міністерства закордонних справ ФРН «Створення підручника з питань Європейської інтеграції для державних службовців України» 2001-2002 рр.;
 • Система тренінгів для держслужбовців з питань Європейської інтеграції «Товариство імені Дугтсберга» - «Inwent» (ФРН), 2001-2005 рр.;
 • Грант Міністерства міжнародного розвитку Великобританії «Реформа регіонального управління в Україні» та розроблення «Стратегії регіонального розвитку в Україні», 2003-2004 рр.;
 • Грант Міністерства науки та вищої школи Польщі «Конвергенція економічної моделі Польщі та України», 2006-2008 рр.;
 • Модуль «Адвокація Європейської інтеграції», 2011-2014 рр.;
 • Модуль «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС», 2012-2015 рр.;
 • Тренінг тренерів «Європейська модель регіонального розвитку»;
 • Модуль «Занурення в ЄС: тренінг для вчителів», 2013-2016 рр.

Слід зазначити, що розширенню і поглибленню конструктивної співпраці з ЄС сприяє створена у 2004 р. представниками наукової школи Фундація сприяння Європейській інтеграції (президент – Чужиков В.І.).

 • Грант програми Erasmus : JeanMonnetProgramme(N553110 – EPP– 1 – 2014 – 1 – A– EPPJMO– MODULE) на проведення тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності», 2014 р. Виконавці: д.е.н., професор Панченко Є.Г., д.е.н., професор Петрашко Л.П., к.е.н., доцент Мартинюк О.В., к.е.н., доцент Кир’якова М.Є., асистент Киян Є.М.

Представниками школи міжнародної економіки отримано:

 • 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
 1. Малащук Д.В., Коваленко М.А. «Міжнародні фінанси»: навчальний посібник;
 2. Чужиков В.І., Поручник А.М., Ільницький Д.О., Федірко О.А. «Європейська інтеграційна політика»: навчальний посібник;
 3. Сахаров В.Є., Ільницький Д.О. «Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня»: стаття;
 4. Ільницький Д.О. «Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі»: стаття;
 5. Поручник А.М., Лук’яненко Д.Г. «Типова програма з науки «Глобальна економіка»: твір наукового характеру;
 6. Петрашко Л.П. «Європейський проектний менеджмент»: навчальний посібник;
 7. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Козак В.Г. «Типова програма з науки «Облік в зарубіжних країнах»: літературний письмовий твір наукового характеру;
 8. Кузьмінський Ю.А., Лук’яненко Л.І., Козак В.Г. «Типова програма з науки «Облік міжнародних операцій»: літературний письмовий твір наукового характеру;
 9. Лук’яненко О.Д., Федірко О.А. «Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в європейському економічному просторі»: твір наукового характеру;
 10. Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг»: навчальний посібник;
 11. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І. «Типова програма з науки «Облік і звітність за міжнародними стандартами»: твір наукового характеру;
 12. Циганкова Т.М., Солодковська Г.В., Олефір А.О., Солодковський Ю.М., Євдоченко О.О. «Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів»: міжпредметний комплексний тренінг)
 • 4 рішення про реєстрацію договорів, що стосується права автора на твір:
 1. Лук’яненко Д.Г., Столярчук Я.М., Сацик В.І., Поручник А.М., Антонюк Л.Л., Лук’яненко О.Д. «Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива»: монографія;
 2. Малащук Д.В., Субочев О.В. «Прямі іноземні інвестиції в інноваційній концепції економічного розвитку»: монографія;
 3. Чужиков В.І., Лук’яненко О.Д., Бурміч О.С., Панченко Є.Г. «Технологіяна модернізація в європейській економіці»: монографія;
 4. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Колот А.М., Столярчук Я.М. «Глобальное экономическое развитие: тенденции, ассиметрии, регулирование»: розділи монографії),
 • впроваджено на державному, регіональному, галузевому та корпоративному рівнях десятки концепцій та моделей,
 • сотні науково обґрунтованих проектів та заходів.

Протягом 2004-2014 рр. у власній спеціалізованій вченій раді 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (голова – Лук’яненко Д.Г., заступник голови ради – Руденко-Сударєва Л. В., вчений секретар – Антонюк Л. Л., члени ради – Білошапка В. А., Кальченко Т. В., Мозговий О. М., Оболенська Т. Є., Панченко Є. Г., Поручник А. М., Столярчук Я. М., Циганкова Т. М., Чужиков В. І., Швиданенко О. А.) захищено 9 докторських і 91 кандидатських дисертацій.

З 2004 року вченими науково-освітньої школи видається двомовний (українська, англійська) науковий фаховий журнал «Міжнародна економічна політика» (головний редактор д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г., заступник головного редактора – д.е.н., проф. Циганкова Т.М., відповідальний секретар – к.е.н., доц. Євдоченко О.О.). Метою заснування такого видання було створення платформи для розповсюдження інновацій вітчизняних та закордонних вчених і практиків щодо інституціональних, торговельних, фінансових, інвестиційних, соціальних, інформаційних та екологічних питань проведення глобальної економічної політики.

Тому місія журналу полягає у науково-експертному сприянні формуванню та реалізації глобальної економічної політики на засадах гармонійності та оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку.

Наразі журнал «Міжнародна економічна політика» виходить двічі на рік в друкованому та електронному форматах, має власну Інтернет-сторінку: http://iepjournal.com/ та зареєстрований у 10 науково-метричних базах даних (Ulrich`sWeb, IndexCopenicus, EBSCO, CiteFactor, SocialIndexingServices, тощо).

Остання редакція: 22.12.14