Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародний облік і аудит

Остання редакція: 22.12.14
Загальна інформація про науково-освітній напрям "Міжнародний облік і аудит"

Не зважаючи на те, що науково-освітній напрям "Міжнародний облік і аудит" є одним із наймолодших порівняно з іншими напрямами школи Міжнародної економіки, представниками успішно здійснюється підготовка фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є універсальною мовою бізнесу у різних країнах, проводити аналіз їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності. 

Основними напрямками навчально-методичної діяльності представників даного напряму є формування потужної навчальної бази підготовки судентів та аспірантів зокерма щодо процедур фінансового та управлінського обліку, що сформувались і застосовуються у зарубіжних країнах; нових явищ у світовій економіці, закономірностей і тенденцій розвитку міжнародних економічних зв'язків і відносин; обліку господарських засобів, джерел їх утворення  та господарських процесів, які здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України та узагальнюються в грошовому вимірнику з метою надання інформації для управління та контролю;  відносин між суб’єктами світового господарства з приводу оподаткування міжнародної економічної діяльності та ін.

Бакалаврський рівень

Для бакалаврського рівня представниками школи розроблено програми та методичні комплекси наступних дисциплін:

 • Облік у зарубіжних країнах (к.е.н., доц.. Лук’яненко Л.І., к.е.н., проф. Небильцова О.В., к.е.н., доц. Козак В.Г., к.е.н., доц. Максименко А.В.):
 1. Лук’яненко Л. І., Небильцова О. В., Коршикова Р. С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 172 с.;
 2. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік в зарубіжних країнах. НМП для с/в дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005 р.;
 3. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І., Козак В. Г., Максименко А. В., Небильцова О. В. Навчальні завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах», - К.: КНЕУ, 2007 р.;
 4. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І., Максименко А. В., Козак В. Г. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах», - К.: КНЕУ, 2007 р.;
 5. Максименко А. В., Івченко Л. В. Індивідуальні завдання з курсу «Облік в зарубіжних країнах», - К.: КНЕУ, 2007 р.;
 6. Максименко А. В., Івченко Л. В. Завдання для контрольних робіт з курсу «Облік в зарубіжних країнах», - К.: КНЕУ, 2010 р.;
 7. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І., Небильцова О. В., Максименко А. В. ДНМК «Облік в зарубіжних країнах», 2008.

Детальніше

Магістерський рівень

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки за програмою «Міжнародний облік і аудит» розроблено методики забезпечення наступних дисциплін:

 • Облік міжнародних операцій (к.е.н, доц. Козак В.Г.):
 1. Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г.,Лук’яненко Л. І., Небильцова О. В. Облік міжнародних операцій. – Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 350 с.;
 2. Електронна версія: Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук’яненко Л. І., Небильцова О. В. Облік міжнародних операцій, 2005;
 3. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц. / Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с..

Детальніше