Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інновації у фінансовій сфері

Інновації у фінансовій сфері : монографія / В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов, О. М. Сущенко, Н. В. Савчук; ред.: В. М. Опарін; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Ін-т фін.-інновац. дослідж. - К. : КНЕУ, 2013. - 444 c. – ISBN 978-966-483-798-6

У монографії комплексно досліджено необхідність, перспективи і ризики впровадження в Україні інноваційних технологій та інструментів в управлінні державними і корпоративними фінансами на фінансовому і страховому ринках.

Розрахована на науковців і фінансистів-практиків, викладачів, аспірантів і студентів економічних ВНЗ, а також усіх, хто цікавиться проблематикою інноваційного розвитку фінансової системи.

 
ЗМІСТ  
Вступне слово
3
Передмова
5
1. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
9
1.1. Методологія інституціоналізму в теорії фінансів
9
1.2. Інфраструктурний аспект будови фінансової системи
31
1.3. Моделювання взаємозвязків між основними макроекономічними та макрофінансовими показниками
51
2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
70
2.1.  Завдання, проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій у бюджетний процес
70
2.2. Програмно-цільове бюджетування на макрорівні
81
2.3. Сучасні технології планування та прогнозування доходів бюджету
96
2.4. Модернізація системи бюджетного регулювання в Україні
122
2.5. Інновації в управлінні податковим боргом
144
2.6. Новітні технології управління державним боргом
163
2.7. Розвиток казначейської системи виконання бюджету
182
3. ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ
202
3.1. Інвестиції в інновації як основа сталого соціально-економічного розвитку національної економіки
202
3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку вертикально інтегрованих корпоративних структур
223
3.3. Венчурне фінансування в моделі інноваційного розвитку
238
3.4. Інноваційна парадигма економіко-правового й методичного забезпечення антикризового фінансового управління
261
3.5. Новітні важелі стратегічного управління вартістю вітчизняних корпорацій з державними активами
288
4. ІННОВАЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ ТА СТРАХОВОМУ РИНКАХ
317
4.1. Новітні фінансовіінструменти українського біржового ринку
317
4.2. Удосконалення розрахунково-клірингової діяльності
338
4.3. Електронна торгівля фінансовими активами
347
4.4. Парадигма інфраструктурного та інформаційного забезпечення ринку цінних паперів
367
4.5. Новітні підходи до управління страховою діяльністю
378
4.6. Сучасні технології управління фінансовим результатом страховика
391
4.7. Реформування системи державного регулювання фінансових ринків
416
Список літератури
433

 

Остання редакція: 26.01.15