Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції

Леонов Д.А., Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: монографія / за наук. ред. В.М. Федосова. – К.: УІРФР, 2008. – 848 с.

У монографії розкриваються сутність, принципи, нагальні засади та механізми і напрями регулювання ринку фінансових послуг в європейському Співтоваристві. Показано особливості гармонізації законодавства, уніфікації національних систем регулювання та формування єдиних його стандартів. Визначено і аргументовано, що генезис і розвиток ринку фінансових послуг та системи його регулювання є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Розглянуто сформовану в ЄС систему джерел права щодо фінансових послуг. Уточнені елементи регулювання, що складають в ЄС поняття аsquis communautaire. Характерною ознакою дослідження є комплексний підхід до ринку фінансових послуг як цілісного тат складного суспільного явища. Авторами доведено, що європейська парадигма не заперечує національні особливості розвитку, вона встановлює загальні рамки для реалізації в межах ЄС свободу руху товарів і послуг, робочої сили і капіталів. Показано, що будь-який стандарт або норматив ЄС формується як компроміс спільної діяльності – домовленості органів нагляду і бізнесу. Розкрито необхідність спрямування політики регуляторних органів на застосування ефективних і гнучких методів регулювання і контролю в тісній співпраці із ринковими інститутами та саморегулюванням.

Монографія розрахована на працівників органів державної влади і управління, професійних учасників ринку фінансових послуг, фахівців з фінансів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

 
ЗМІСТ  
Розділ І. Засади регулювання фінансових послуг в ЄС
9
1.1. Загальна характеристика
27
1.2. Система регулювання ринків фінансових послуг
31
1.3. Захист прав споживачів фінансових послуг
54
1.4.Організаційне забезпечення державного регулювання ринків фінансових послуг
69
Розділ II. Регулювання в ЄС діяльності в сфері інвестиційних послуг
102
2.1. Загальні засади регулювання
117
2.2.   Регулювання інвестиційних послуг
120
2.3. Регулювання та нагляд за установами колективного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення
128
Розділ III. Регулювання в ЄС діяльності в сфері обігу цінних паперів
155
3.1.Загальні засади регулювання
187
3.2. Регулювання обігу цінних паперів та публікації інформації
188
3.3.Регулювання допуску цінних паперів до лістингу та розкриття інформації
199
3.4. Розкриття інформації про цінні папери, що перебувають в обігу, та їх емітентів
212
3.5. Контроль за інсайдерською діяльністю 246
Розділ IV. Регулювання в ЄС банківської діяльності та платіжних систем
278
4.1. Загальні засади регулювання
289
4.2. Система регулювання банківської діяльності
291
4.3.Регулювання діяльності кредитних установ
316
4.4. Відновлення платоспроможності та ліквідація кредитних установ
331
4.5. Норми ЄС у сфері банківської діяльності
371
4.6. Міжнародні принципи банківського нагляду
386
4.7. Платіжні системи ЄС
432
Розділ V. Регулювання в ЄС страхової діяльності
453
5.1. Загальні засади регулювання
457
5.2. Регулювання перестрахування
468
5.3. Регулювання страхування, що не стосується страхування життя
475
5.4. Регулювання страхування життя
508
5.5. Регулювання обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
532
5.6.   Врегулювання окремих відносин, що стосуються страхової діяльності
542
5.7. Міжнародні принципи страхової діяльності
583
5.8. Міжнародні принципи страхового нагляду
603
5.9.   Принципи нагляду за діяльністю міжнародній страхових компаній та страхових груп
662
Розділ VI. Міжнародна система боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризму
673
6.1. Загальна характеристика
674
6.2. Законодавство ЄС у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
698
Додатки
709
Бібліографія
815
Скорочення
832
Покажчик актів вторинного права ЄС
837
 
Остання редакція: 26.01.15