Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страховий менеджмент: підручник

Страховий менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333 с.

 
ЗМІСТ  
   
Остання редакція: 30.10.14