Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-тренувальний напрям роботи Центру

Мета:

 • відпрацювання професійних компетенцій щодо реалізації основних процесів з управління персоналом з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • відпрацювання конкретних практичних навичок роботи зі спеціалізованими програмними продуктами за профільними дисциплінами та науками.

Компетенції:

 • здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах і в корпоративних ІС при вирішенні завдань управління персоналом;
 • володіння методами і програмними засобами обробки ділової інформації та навичками роботи зі спеціалізованими комп'ютерними програмами з управління персоналом;
 • здатність взаємодії з службами інформаційних технологій і ефективне використання корпоративних  ІС  при  вирішенні  завдань  управління персоналом.

Практичне значення

Програмне забезпечення Центру дає можливість студентам отримати навики роботи з такими програмами:

 • E-Staff;
 • Парус персонал;
 • ARIS Express
 • SPSS 22.0
 • 1С: Предприятие 7.7, модуль «1 С Зарплата Кадри;»

Тренінгові програми, якими представлений напрям

 • Прийняття управліньських рішень щодо впровадження систем автоматизації управління персоналом
 • Добір персоналу в E-Staff
 • Робота в онлайн-програмі з добору персоналу CleaverStaff
 • Використання онлайн-програм для оцінювання персоналу, на прикладі GoRecruit
 • Моделювання бізнес-процесів управління персоналом в ARIS Express
 • Організація опрацювання результатів соціологічного опитування в SPSS;
 • Організація опрацювання результатів соціологічного опитування в Microsoft Excel;
Остання редакція: 02.03.17