Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОТОКОЛ №3 Засідання ЦВК САР22 Травня 2019р.

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ                                «21» травня 2019 року

Шевченківський район
проспект Перемоги, 54/1

Присутні – Всього: 8 осіб .

Додатки до протоколу: Реєстраційний лист (Додаток 1) САР Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Головуючий Засідання ЦВК КНЕУ: Паламарчук Маргарита Петрівна

Секретар Засідання ЦВК КНЕУ: Іванченко Владислав

Порядок денний:

 1. Перенесення виборчої дільниці , що знаходиться в 7 корпус (Інститут Інформаційних Технологій) до 1 корпусу;
 2. Оформлення бюлетня;
 3. Відміна дня тиші 23.05.2019;
 4. Затвердження кандидатів на посади : Голови САР КНЕУ, Голови САР факультету, голову СР студмістечка та старост гуртожитків;
 5. Різне.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про відкриття Засідання ЦВК САР КНЕУ.

Голосували: «За» - 8 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: відкрити засідання ЦВК САР КНЕУ;

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка запропонувала поставити на голосування питання про затвердження регламенту виступу кандедата – 2 хвилини на одне питання та 5 хв розгляд програми кандидата.

Голосували: «За» - 6, «проти» - 2, «утримались» - 0.

Ухвалили: затвердити регламент виступу кандедатів 2 хвилини на одне питання та 5хв на розгляд  програмикандидата.

 1. Слухали: Секретаря засідання ЦВК САР КНЕУ Іванченка Владислава, який запропонував перенести виборчу дільницю у зв'язку із проханням студентів 7 корпусу.

Слухали: Головуючу засідання ЦВК САР КНЕУ Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про перенесення виборчої дільниці з 7 корпусу до 1.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: перенести виборчу дільницю з 7 корпусу до 1.

2.Слухали: Голову  ЦВК КНЕУ Паламарчук Маргариту, яка запропонувала друкувати бюлетені виборів Голови САР КНЕУ та Голови САР факультету на одному аркуші, у зв’язку з відсутністю потрібної кількості скриньок.

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про оформлення бюлетнів.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: друк бюлетнів на одному аркуші.

 

3. Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про відміну дня тиші 23.05.2019.

Наточна Таісія, що запропонувала відміну дня тиші 23.05.2019 у зв’язку з багатьма зверненями кандидатів про короткий час на агітацію.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: відмінитидень тиші 23.05.2019

 

4.Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посади: Голови САР КНЕУ, Голови САР факультету, голови СР студмістечка та старост гуртожитків.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: розпочатирозгляд та затвердження заяв на посади: Голови САР КНЕУ, Голови САР факультету, голови СР студмістечка та старост гуртожитків.

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження заяв кандидатів на посаду Голови САР КНЕУ:

 1. Олійник В.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студентки 2 курсу, Юридичного інституту, спец. 081, групи 201

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Олійник В.В.

Голосували: «За» - 2, «проти» - 5, «утримались» - 1

Ухвалили: не затверджувати кандидатуру Олійник В.В.

Причини незатвердження:

 1. Недовіра до студентки, оскільки вона навчається на заочній формі, але одночасно є студенткою денної форми навчання іншого навчального закладу, а саме навчається у Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка і тому зобов’язана відвідувати щоденно навчальні заняття, що унеможливлює виконання посадових обов’язків Голови САР у робочий час в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Неможливість постійного перебування в Університеті може призвести до виникнення проблем в роботі САР. За посадою вона повинна буде приймати участь у роботі Вченої ради, відвідувати засідання ректорату та інших робочих органів, де повинна представляти інтереси студентства та брати безпосередню участь у прийняті відповідних рішень. Окрім цього, будучи студенткою іншого Університету, вона приймає участь у діяльності Органу Самврядування того Університету, отже може використовувати посаду голови САР КНЕУ у своїх цілях і розвитку іншого Університету.

2.Щуцький В.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента  3 курсу спец. Регіональна економіка та місцеве самоврядуванн, групи РР-301

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Щуцького В.В.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: затвердити кандидатуру Щуцького В.В.

 

3.Удочкін М.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента 2 курсу, факультету економіки та управління спец 6Е04 група ЕО-201

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Удочкіна М.В.

Голосували: «За» - 6, «проти» - 1, «утримались» - 1

Ухвалили: затвердити кандидатуру Удочкіна М.В.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ФЕтаУ:

 1. Нотевський Є.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента 3 курсу, факультету економіки та управління спец 6Е02 група 1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Нотевського Є.

Голосували: «За» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 1

Ухвалили: затвердити кандидатуру Нотевського Є.

 1. Лайтер М.О.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студентки 3 курсу, факультету економіки та управління спец 6Е02 група 1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Лайтар М.О.

Голосували: «За» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 1

Ухвалили: затвердити кандидатуру Лайтар М.О.

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ФМ:

1.Клімчук В.С.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студентки 2 курсу, факультету маркетингу спец 075 група 5

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Клімчук В.С.

Голосували: «За» - 6, «проти» - 1, «утримались» - 1

Ухвалили: затвердити кандидатуру Клімчук В.С.

2.Чиргінець Я.М.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студентки 2 курсу, факультету маркетингу спец 6Р03 група 4

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Чергінець Я.М.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили: затвердити кандидатуру Чергінець Я.М.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ФУПСтаП:

 

1.Мирошник Д.П.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Мирошника Д.П

Голосували: «За» - 7, «проти» - 1, «утримались» - 0.

Ухвалили: затвердити кандидатуру Мирошника Д.П.

 

2.Варшава Д.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студентки 1 курсу, факультету ФУПСтаП, спец 6У06, групи УМ-102

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Варшави Д.В.

Голосували: «За» - 0, «проти» - 8, «утримались» - 0.

Ухвалили: не затвердити кандидатуру Варшави Д.В.

Причина відмови: відсутність повного пакету документів

 

.

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ЮІ:

 1. Марущак С.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента юридичного інститут, 5 курсу, 6401 група1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Марущака С.В.

Голосували: «За» - 7, «проти» - 1, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Марущака С.В.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ЮІ:

 1. Нестеров В.О.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету фінансвв, 3 курсу, спеціальність банківська справа група 2

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Нестеров В.О.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Нестерова В.О.

 1. Янчарський В.О.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету фінансвв, 4 курсу, спеціальність 6508 група 10

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Янчарського В.О.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Янчарського В.О.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР МЕіМ:

 1. Тимофєєв Р.Д.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету МЕіМ, 3 курсу, спеціальність 6М01 група 2

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Тимофєєва Р.Д.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Нестерова В.О.

 1. Янчук Р.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету МЕіМ, 2 курсу, спеціальність 6М01 група 4

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Тимофєєва Р.Д.

Голосували: «За» - 0, «проти» - 8, «утримались» - 0.

Ухвалили: не затвердити кандидатуру Янчука Р.В.

Причини відмови: Кандидат подався на старосту 2 гуртожитку та одночасно на Голову САР МЕІМ, ЦВК вирішило не затверджувати кандидатуру Янчука Р.В. на посаду Голови САР МЕІМ, оскільки на старосту 2 гуртожитку був відстуній інший кандидат.

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ІІТЕ:

 1. Заєць В.С.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ІІТЕ, 3 курсу, спеціальність 6І03 група 1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Заєць В.С.

Голосували: «За» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 2.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Заєць В.С.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови САР ОПМ:

               1.Васюрина В.О.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ОПМ, 3 курсу, спеціальність 071 група 2

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Васюрина В.О.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Васюрина В.О.

              2.Ксаневич Д.С.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ОПМ, 1 курсу, спеціальність 071 група 1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Васюрина В.О.

Голосували: «За» - 0, «проти» - 8, «утримались» - 0.

Ухвалили:  не затвердити кандидатуру Ксаневич Д.С.

Причини відмови:

1)Неумісний виклад матеріалу у мотиваційному листі та передвиборчій програмі;

2) Велика кількість помилок в оформленні;

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Голови СР Студстумістечка:

               1.Беднарський С.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ІІТЕ, 3 курсу, спеціальність 6І03 група 1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Васюрина В.О.

Голосували: «За» - 6, «проти» - 1, «утримались» - 1.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Беднарський С.В.

                 2.Степенко В.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ФЕтаУ, 2 курсу, спеціальність 6Е02 група 2

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Степенка В.В.

Голосували: «За» - 6, «проти» - 2, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Степенко В.В.

 

Слухали: Головуючу засідання ЦВК Паламарчук Маргариту, яка поставила на голосування питання про затвердження кандидатів на посаду Старости гуртожитку:

1Гуртожиток

1.Орєхов В.С.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету фінансів, 4 курсу, спеціальність 6801 група 9

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Орєхов В.С.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидата Орєхова В.С.

 • Гуртожиток

1.Янчук Р.В.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету МЕіМ, 2 курсу, спеціальність 6М01 група 4

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Тимофєєва Р.Д.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Янчука Р.В.

 • Гуртожиток

1.Ларюшкіна А.О.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ФЕтаУ, 3 курсу, спеціальність 6А03 група 3

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Ларюшкіна А.О.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Ларюшкіна А.О.

 • Гуртожиток
 • Пиршева І.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ЮІ, 2 курсу, спеціальність право група 3

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Ларюшкіна А.О.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0

Ухвалили:  затвердити кандидатуру Ларюшкіна А.О.

 1. Богачук Р.Р.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ФМ, 2 курсу, спеціальність 6Р04 група 1

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Богачук Р.Р.

Голосували: «За» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0

 Ухвалили:  затвердити кандидатуру Богачук Р.Р.

 • Гуртожиток
 • Кузовов Д.С.

Слухали: Головуючу засідання, що винесла на розгляд пакет документів студента факультету ІІТЕ, 2 курсу, спеціальність 6і01 група 2

Слухали: Головуючу засідання, що підняла питання про затвердження кандидатури Кузов Д.С.

Голосували: «За» - 0 «проти» - 8, «утримались» - 0

 Ухвалили:  не затвердити кандидатуру Кузов Д.С.

Причина відмови: відсутність підпису та дати

 

Слухали:Головуючу засідання ЦВК КНЕУ, Паламарчук Маргариту, яка оголосила про закриття засідання ЦВК САР КНЕУ.

     Голосували:“За”-8 “Проти”-0 “Утримались”-0

Ухвалили: закриття засідення ЦВК САР КНЕУ.

 

 

 

Головуючий

Засідання ЦВК САР КНЕУ                                                    Паламарчук М.П.

 

Секретар

Засідання ЦВК САР КНЕУ                                                    Іванченко В.І.