Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому на дистанційну форму навчання

ПРО ПРИЙОМ
НА ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»

Правила прийому на дистанційну форму навчання відповідають Правилам прийому ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2017 році

Перелік спеціальностей / спеціалізацій, за якими оголошується прийом на навчання за дистанційною формою, та орієнтовна вартість навчання (фінансування підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) наведені тут.
Перелік конкурсних предметів та вагових коефіцієнтів за спеціальностями та спеціалізаціями наведені тут.
Терміни прийому документів та їх перелік наведені тут.

 

Прийом на навчання за дистанційною формою здійснюється:

на перший курс

на базі
сертифікатів ЗНО

галузь знань
«Соціальні та поведінкові науки»

 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Міжнародна економіка»
 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Економіка підприємства»;
 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Економіка агробізнесу»
 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Економічна кібернетика»
 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Соціально-економічна статистика»

 

 

 

галузь знань
«Управління та адміністрування»

 • спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
  спеціалізація «Фінанси»
 • спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
  спеціалізація «Банківська справа»
 • спеціальність «Облік та оподаткування»,
  спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»
 • спеціальність «Облік та оподаткування»,
  спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»
 • спеціальність «Менеджмент»,
  спеціалізація «Менеджмент бізнес-організацій»
 • спеціальність «Менеджмент»,
  спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»
 • спеціальність «Маркетинг»

на другий курс
(для неспоріднених спеціальностей, строк навчання — 3 роки)

на базі диплому молодшого спеціаліста

галузь знань
«Соціальні та поведінкові науки»

 • спеціальність «Економіка»,
  спеціалізація «Міжнародна економіка»

галузь знань
«Управління та адміністрування»

 • спеціальність «Облік та оподаткування»,
  спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»;
 • спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
  спеціалізація «Фінанси та страхування»;
 • спеціальність «Маркетинг»

на третій курс
(для споріднених спеціальностей, строк навчання — 2 роки)

на базі диплому молодшого спеціаліста

галузь знань «Економіка і підприємництво»

 • спеціальність «Міжнародна економіка»;
 • спеціальність «Маркетинг»;
 • спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»;
 • спеціальність «Економіка агропромислових формувань»

 

Дистанційна форма навчання забезпечується Інститутом дистанційних технологій навчання та реалізована засобами системи Moodle. З усіх питань звертайтесь у 151 к. 1-го корпусу КНЕУ, або за тел. 371-61-59, або електронною поштою (idtn_kneu@ukr.net).

 

Про дистанційне навчання 

 

 
Остання редакція: 09.11.17