Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей (бакалавр)

Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Громадяни України (Бакалавр)

Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Код

Назва

Код

Назва

Облiково-економiчний факультет

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування

Фiнансово-економiчний факультет

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація – Фінанси

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація - Банківська справа

Факультет економiки АПК

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економіка агробізнесу

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

073

Менеджментспеціалізація – Менеджмент агробізнесу

Факультет економіки та управління

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економічна теорія

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

Економіка,  спеціалізація – Національна економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємницька діяльність

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Інститут інформаційних технологій в економіці

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

124

Системний аналіз

125

Кібербезпека

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Міжнародний бізнес

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Факультет управління персоналом, соціології та психології

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта, спеціалізація – Професійна освіта (економіка)

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

053

Психологія,  спеціалізація – Економічна та соціальна психологія

054

Соціологія,  спеціалізація – Соціологія економіки та підприємництва

Факультет маркетингу

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Регіональна економіка та місцеве самоврядування

Економіка,  спеціалізація – Екологічна економіка

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Комерційна діяльність та логістика

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Юридичний інститут

08

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

 

Остання редакція: 06.07.17