Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей (бакалавр)

Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ Громадяни України (Бакалавр)

 

Галузі знань

Спеціальність та спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.*

Можливість вступу для іноземців та осіб без громадянства на форми навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна 
(дистанційна) 
форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Облiково-економiчний факультет

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування

250

250 (50)

4р.

4р.

 

 

+

Фiнансово-економiчний факультет

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація - Фінанси та страхування 
 

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація - Банківська справа

480

 

 

 

 

 

240

290 (50)

 

 

 

 

 

160  (50)

4р.

 

 

 

 

 

4р.

 

4р.

 

 

 

 

 

4р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Факультет економiки АПК

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економіка

агропромислових формувань

40

-

4р.

-

 

-

+

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування, спеціалізація - Облік, аудит та оподаткування в АПК

80

50

4р.

4р.

 

 

+

073

Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

30

-

4р.

-

 

-

+

Факультет економіки та управління

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація - Економічна теорія

25

-

4р.

-

 

-

+

Економіка,  спеціалізація - Економіка підприємства

150

60 (50)

4р.

4р.

 

 

+

Економіка,  спеціалізація – Національна економіка

(нова спеціальність)

25

-

4р.

-

-

-

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент, спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

90

90

4р.

4р.

 

 

+

074

Публічне управління та адміністрування

(нова спеціальність)

30

30

4р.

4р.

-

-

+

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємницька діяльність

(нова спеціальність)

120

60

4р.

-

-

-

+

Факультет інформаційних систем і технологій

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Економічна кібернетика

85

-

4р.

-

 

-

+

Економіка,  спеціалізація - Соціально-економічна статистика

30

-

4р.

4р.

 

-

+

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

100

50

4р.

 

 

+

124

Системний аналіз

50

-

4р.

-

 

-

+

125

Кібербезпека

30

-

4р.

-

 

-

+

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна економіка

400

270 (50)

4р.

4р.

 

 

+

Економіка,  спеціалізація – Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

(нова спеціальність)

30

-

4р.

-

-

-

+

056

Міжнародні економічні відносини

(нова спеціальність)

60

-

4р.

-

-

-

+

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Міжнародний бізнес

60

60

4р.

4р.

 

-

+

Факультет управління персоналом, соціології та психології

01

Освіта

015

Професійна освіта, спеціалізація – Професійна освіта (економіка)

50

-

4р.

-

 

-

+

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Управління персоналом та економіка праці

100

70 (20)

4р.

4р.

 

 

+

053

Психологія,  спеціалізація – Економічна та соціальна психологія

50

-

4р.

-

 

-

+

054

Соціологія,  спеціалізація – Соціологія економіки та підприємництва

50

-

4р.

-

 

-

+

Факультет маркетингу

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка,  спеціалізація – Регіональна економіка та місцеве самоврядування
(нова спеціальність)

 

30

-

4р.

-

-

-

+

Економіка,  спеціалізація – Екологічна економіка
(нова спеціальність)

25

-

4р.

-

-

-

+

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

150

120 (50)

4р.

4р.

 

 

+

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Комерційна діяльність та логістика
(нова спеціальність)

30

-

4р.

-

-

-

+

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

(нова спеціальність)

100

-

4р.

-

 

-

+

Юридичний факультет

08

Право

081

Право,  спеціалізація – Правознавство

460

250

4р.

4р.

 

 

+

* - вартість навчання в 2015 році

Остання редакція: 16.02.17