Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання та інформаційні системи в економіці

 
Про збірник наукових праць
 

Збірник наукових праць заснований у 1965 році.

Входить до переліку наукових фахових видань категорії "Б", що рекомендуються Міністерством освіти і науки України.

ISSN друкованого видання: 2616-6437

ISSN онлайн видання: 2708-9746

Адреса електронної пошти редакційної колегії: mise@kneu.edu.ua

До опублікування приймаються наукові праці за напрямом 051 - економічні спеціальності.

Збірник присвячено поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямах:

 • моделювання проблем економіки;
 • економіко-математичних методів та моделей прогнозування розвитку економіки;
 • моделей і методів розв'язання оптимізаційних задач макро- і мікроекономіки;
 • розроблення і застосування методів штучного інтелекту і експертних методів;
 • розроблення оптимальних організаційних структур управління в економіці;
 • економічної інформатики;
 • створення комп'ютерних технологій систем оброблення економічної інформації;
 • економіко-математичного моделювання підприємницької діяльності;
 • вдосконалення методів і моделей менеджменту, маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності;
 • інформаційного забезпечення систем підтримки прийняття інноваційних рішень;
 • дослідження закономірностей формування та аналізу тенденцій розвитку і взаємозв'язків масових економічних, демографічних та соціальних явищ і процесів;
 • розроблення програмно-методологічних та організаційних засад статистичного спостереження;
 • формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичної звітності;
 • розроблення методологічних принципів формування систем статистичних показників та конструювання інтегральних показників-індикаторів стану і розвитку об'єктів статистичних досліджень;
 • теоретико-методологічних проблем типології складних економічних, демографічних та соціальних явищ;
 • статистичного вимірювання взаємозв'язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів;
 • статистичного оцінювання стану і розвитку ринкової економіки;
 • статистичного оцінювання ризиків економічної діяльності;
 • інформаційної безпеки економічних систем;
 • системного аналізу соціально-економічних явищ;
 • моделювання задач освітньої економіки;
 • розвитку інформаційних технологій економіки освіти;
 • розвитку інформаційних систем, як елементу освітніх технологій.
 
Періодичність формування випусків
 

Двічі на рік.

 
Вартість публікування статей
 

Згідно калькуляції Фінансово-економічного відділу (від 16.04.2019 року) вартість 1-ї сторінки оригіналу статті, поданої для публікації в наукових збірниках, журналах та інших періодичних фахових виданнях КНЕУ ім. В. Гетьмана складає 54.0 грн. (з ПДВ).

Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з підготовкою статті до друку, перевірку на наявність текстових запозичень, отримання DOI, коректуру, макетування видання та типографські послуги.

 
Вимоги до оформлення статей
 

Вимоги до оформлення матеріалів наукових публікацій із застосуванням текстового процесору Microsoft Word

 
Індексування у наукометричних базах даних
 
 
Авторське право та ліцензування
 

Збірник наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці" зберігає за авторами авторські права без обмежень.

При повторному згадуванні матеріалів статей автори зобов'язуються надавати посилання на випуск збірника, в якому стаття була вперше опублікована.

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution International (CC BY).

Лицензия Creative Commons

Автори, які подають матеріали до журналу, погоджуються з наступними положеннями:

 • Автори отримують право на авторство своєї роботи одразу після її публікації та назавжди зберігають це право за собою без жодних обмежень.
 • Дата початку дії авторського права на статтю відповідає даті публікації випуску, до якого вона включена.
 • Автори передають журналу право першої публікації свого рукопису на умовах ліцензії Creative Commons Attribution International (CC BY)., котра дозволяє іншим особам вільно читати, завантажувати, копіювати і роздруковувати представлені матеріали, здійснювати пошук контенту та посилатись на опубліковані статті, поширювати їх повний текст і використовувати з будь-якою законною некомерційною метою (в тому числі з навчальною або науковою) та обов'язковим посиланням на авторів робіт і первинну публікацію у цьому журналі.
 • Опубліковані оригінальні статті в подальшому не можуть використовуватись користувачами (окрім авторів) з комерційною метою або поширюватись сторонніми організаціями-посередниками на платній основі.
 • Редакція журналу заохочує розміщення авторами рукопису статті в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах), оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності і динаміці цитування.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження статті у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати її в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на первинну публікацію у цьому журналі.
 • Дозволяється самоархівування постпринтів (версій рукописів, схвалених до друку в процесі рецензування) під час їх редакційного опрацювання або опублікованих видавцем PDF-версій.
 • Самоархівування препринтів (версій рукописів до рецензування) не дозволяється.