Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра підприємницького та корпоративного права