Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна

Кафедра:Кафедра міжнародних фінансів
Посада:Професор, заступник завідувача кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:38 років
Біографія:
ResearcherID:   M-5687-2018
Publons:  https://publons.com/a/1516339
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5992-4070
Профіль  у Scholar Google:
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=HE7wMgwAAAAJ
 

Має дві вищі освіти: економічну (за фахом "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності" ) і педагогічну (за фахом "Викладання"). Докторську дисертацію "Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій" за фахом «Світове господарство і МЕВ» захистила у 2004 році  в Київському національному економічному університеті . Вчене звання професора отримала в 2007 році. Трудовий шлях пройшла від інженера інформаційно-обчислювального центра Полтавської облспоживспілки, викладача Полтавського кооперативного технікуму, доцента інституту, до ініціатора  заснування і першої завідуючої кафедри міжнародної економіки «Полтавського університету споживчої кооперації України» (лютий 1997- листопад 2001), завідуючої кафедри зовнішньоекономічної діяльності та проректора з наукової та науково-методичної роботи, голови науково-методичної ради Української академії бізнесу і підприємництва (2004-2007), головного наукового співробітника Інституту проблем національної безпеки України Ради національної безпеки і оборони України (2008-2009), професора кафедри міжнародних фінансів в ДВНЗ «Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана» (з 2004)., професора чеського "Банковні інституту висока школа" (м.Прага) (з 2008). Член Консультаційної ради з бухгалтерського обліку та аудиту НКЦПФР , Європейської асоціації міжнародної освіти. Заснувала і очолила дві громадські освітні організації (регіональну і міжнародну).      Постійний експерт з міжнародних та економічних питань телеканалів UВС та Рада (2007-2011). Тривалий час виступала бізнес-консультантом ряду великих вітчизняних та зарубіжних компаній, урядових структур та інститутів громадянського суспільства. Голова правління і президент Міжнародного Фонду "Грааль", член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. З 2013 року заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д.26.006.02 зі спеціальності 08.00.02 -світове господарство та міжнародні економічні відносини. Неодноразова  голова та член журі конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» . Заступник головного редактора і член наукової редакційної колегії міжнародних науково-практичних фахових журналів "Незалежний аудитор", "Інтелект ХХІ".

Має 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права, зокрема на збірник наукових творів " Методика розроблення та алгоритм розрахунку глобальних індексів". Є автором понад 250 наукових та науково-методичних праць, з яких 19 підручників і навчальних посібників (14 - з грифом МОНУ, 4 - з грифом Укоопспілки). Автор і співавтор 25 фундаментальних наукових монографічних праць. Є автором теорії розвитку бізнес-моделей транснаціональних корпорацій, методики побудови і використання моніторингових індикаторів оцінки розвитку процесів транснаціоналізації, системної та фінансової глобалізації, контролю за інвестиційною позицією країн, розробником моделі оцінювання впливу рівня транснаціоналізованості країни на її конкурентоспроможність. Відзначена нагородою Міністерства освіти і науки України - нагрудним Знаком «За наукові досягнення» (2006) та Грамотою міністерства освіти і науки України (2017).

Гарант ( керівник проєктної групи освітньо-наукової програми) «МЕВ» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана.

На кафедрі є куратором дисциплін: «Міжнародна інвестиційна діяльність»(бакалаврат), «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі» (магістратура), "Глобальний фінансовий ринок" (PhD). Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.