Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Плани заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції