Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Плани заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції

 
 
 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»,

спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції на 2017 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Терміни виконання

 

Відповідальні за виконання

1.                   

Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства України в сфері запобігання корупції.

упродовж року

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, проректори за розподілом функціональних обов’язків,

керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

 

2.                   

Підготувати проект наказу про подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік

до 20 лютого 2017 року

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.                   

Надавати допомогу ректору та проректорам у заповненні електронної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

до 1 квітня 2017 року, при звільненні, призначенні на відповідну посаду

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

директор Центру автоматизації управління університетом

4.                   

Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з працівниками Університету, спрямовану на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень

постійно

декани факультетів, керівників структурних підрозділів та директори коледжів,

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.                   

Застосовувати заходи щодо усунення наслідків корупційних діянь відповідно до законодавства у разі надходження інформації, отримання постанови суду про накладення адміністративного стягнення за вчинення корупційного діяння на працівника (студента) Університету (підготовка розпорядчих документів, наказів щодо звільнення, проведення службового розслідування тощо).

при надходженні інформації

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

6.                   

Розробити та винести на затвердження Кодекс етики працівників Університету

до кінця року

проректор за розподілом функціональних обов’язків,

начальник юридичного відділу

7.                   

У роботі використовувати Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені Рішенням НАЗК від 14.07.2016 №2

упродовж року

ректор, проректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

 

8.                   

Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, збереження майна, достовірністю ведення бухгалтерського обліку

упродовж року

головний бухгалтер, ректор, проректори за розподілом функціональних обов’язків,

начальник відділу МТЗ

9.                   

Надавати консультації з питань застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції ректору, проректорам, керівникам структурних підрозділів, директорам відокремлених структурних підрозділів Університету на їх вимогу

упродовж року

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10.               

Проводити анонімне опитування серед студентів щодо виявлення можливих фактів порушення антикорупційного законодавства

упродовж року

Студентська академічна рада, первинна профспілкова організація студентів та аспірантів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

 

11.               

Здійснювати прозору процедуру закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів згідно законодавства з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням

при здійсненні закупівель

проректори за розподілом функціональних обов’язків, начальник відділу МТЗ,

головний бухгалтер,

начальник фінансово-економічного відділу,

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12.               

Забезпечення здійснення обліку працівників та осіб, які навчаються в Університеті, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

при надходженні інформації

начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу

13.               

Розробити та включати у проекти господарських договорів, що укладаються з контрагентами, контракти з науково-педагогічними працівниками та інші нормативно-правові документи Університету відповідні положення щодо вимог  антикорупційного законодавства

при укладенні договорів, контрактів та підготовки  нормативно-правових документів

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

начальник відділу МТЗ,

начальник відділу кадрів, керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

 

14.               

Проводити роз’яснювальну роботу в Університеті з приводу недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства

упродовж року

начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, ректор, проректори за розподілом функціональних обов’язків,

керівники структурних підрозділів (в т.ч. відокремлених)

 

15.               

Забезпечити висвітлення інформації щодо вимог антикорупційного законодавства на WEB-сайті Університету у розділі «Антикорупційні заходи»

упродовж року

 

Директор Центру автоматизації управління університетом

16.               

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів запобігання та протидії корупції в Університеті на 2018 рік

до 26.12.2017

Начальник юридичного відділу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Остання редакція: 05.02.20