Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КНЕУ у міжнародних організаціях і програмах

Останнім часом Київський національний економічний університет значно активізував свої зусилля в плані налагодження та підтримки тісних багаторівневих зв’язків з університетами й організаціями інших країн світу. Участь в міжнародних освітніх програмах має дійсно велике значення для стратегічного розвитку Університету.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана є членом наступних міжнародних організацій та програм:

  • EPLO – European Public Law Organization (Європейська організація публічного права) – http://www.eplo.eu;
  • Magna Charta Universitatum (Велика хартія університетів) – http://www.magna-charta.org;
  • TEMPUS – Trans-European Mobility Programme for University Studies (Транс-європейська програма взаємообмінів між університетами) – http://www.tempus.org.ua/;
  • RSA – Regional Studies Association (Асоціація регіональних досліджень) – http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/.
  • EAC – European Arbitration Chamber (Європейська арбітражна палата) – http://chea-taic.be/
  • Alexander von Humboldt-Stiftung (Фонд Олександра фон Гумбольдта) – http://www.humboldt-foundation.de/
  • Businet (Global Higher Education Network)

Остання редакція: 05.07.22