Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Участь в міжнародних організаціях та програмах

Останнім часом Київський національний економічний університет значно активізував свої зусилля в плані налагодження та підтримки тісних багаторівневих зв’язків з університетами й організаціями інших країн світу. Участь в міжнародних освітніх програмах має дійсно велике значення для стратегічного розвитку Університету.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана є членом наступних міжнародних організацій та програм:

  • EDAMBA – European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (Європейська асоціація докторських програм з менеджменту та ділового адміністрування) – http://www.edamba.eu;
  • EPLO – European Public Law Organization (Європейська організація публічного права) – http://www.eplo.eu;
  • BSUN – Black Sea Universities Network (Мережа чорноморських Університетів) – http://www.bsun.org;
  • Magna Charta Universitatum (Велика хартія університетів) – http://www.magna-charta.org;
  • TEMPUS – Trans-European Mobility Programme for University Studies (Транс-європейська програма взаємообмінів між університетами) – http://www.tempus.org.ua/;
  • RSA – Regional Studies Association (Асоціація регіональних досліджень) – http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/.
  • EAC – European Arbitration Chamber (Європейська арбітражна палата) – http://chea-taic.be/
  • Alexander von Humboldt-Stiftung (Фонд Олександра фон Гумбольдта) – http://www.humboldt-foundation.de/
  • CES - Council for European Studies at Columbia University (Рада європейських досліджень при Колумбійському університеті) - http://www.ces.columbia.edu/

Остання редакція: 21.01.16