Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністративно-господарський відділ

Адміністративно-господарський відділ являється структурним підрозділом університету, який відповідає за господарське забезпечення навчального процесу, за утримання у відповідному санітарному та гігієнічному стані навчальних, службових та побутових приміщень. Організовує побут та відпочинок співробітників та студентів в навчальних корпусах та прилеглої до них території. Організовує заходи з благоустрою, озелененню та прибиранню території, закріпленої за навчальними корпусами, від сміття, опалого листя та снігу; вивезення на переробку твердих побутових відходів та сміття.

Адміністративно-господарський відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом ректора за поданням проректора з економіки та інфраструктури. У своїй роботі адміністративно- господарський відділ керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора, даним положенням.

Основні задачі і функції

  • Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази університету, направлених на господарське забезпечення навчального процесу. Проведення системи заходів з комплектування навчально-лабораторних, службових та побутових приміщень меблями, господарським інвентарем та обладнанням, та забезпечення їх експлуатаційних якостей у встановлені нормативні строки.
  • Організація технічно-грамотної експлуатації всіх споруд; вчасне проведення системних та поточних ремонтів з метою довгострокового експлуатаційного зберігання, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці.
  • Господарське забезпечення побуту та відпочинку студентів, аспірантів та співробітників.
  • Підтримування разом зі службою охорони у навчальних корпусах належного пеюепускного режиму; дотримання відповідного санітарного стану приміщень; забезпечення ощадного витрачання електроенергії, питної води та тепла; проведення заходів по економічному використан¬ню витратних матеріалів на прибирання приміщень,
  • Підбір, розстановка та виховання кадрів структурних підрозділів відділу, мобілізація відділу на своєчасне та якісне виконання завдань.
  • Господарське забезпечення навчального процесу та утримання у належному санітарно-гігієнічному стані всіх приміщень навчального корпусу та прилеглої до нього території,
  • Забезпечення потреби навчальних корпусів у меблях, м'якому інвентарі, предметах культурно-побутового та господарського призна¬чення.
  • Проведення постійного обліку та контролю за збереженням та належним використанням матеріальних ресурсів та інвентарю; достовірне списання матеріальних цінностей, утримання матеріальних збитків з винуватців; дотримання у відділі фінансової та штатної дисципліни.
  • Утворення для співробітників та студентів нормальних умов праці; забезпечення у навчальних корпусах пожежної безпеки.
  • Підбір, розстановка та виховання кадрів, робітників та молодшого обслуговуючого персоналу, зміцнення трудової, виробничої, технологічної та виконавчої дисципліни у підрозділах відділу.

Структура

У прямому підпорядкуванні начальника адміністративно-господарського відділ; знаходяться завідувачі господарством, коменданти та обслуговуючий персонал навчальних корпусів.

Положення про адміністративно-господарський відділ Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Контакти

Господарська служба
Начальник господарського відділу
Смородін Леонід Анатолійович 371-6206 62-06 254

Навчальний корпус № 1 Завідувач господарства Комендант МАНСУРОВА Любов Анатоліївна 371-6256 62-56 250 Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міська АТС Внутрішня АТС Каб. 47

Навчальний корпус № 2 Комендант 456-1138 64-44 10 ГУНДАРЕВА Лариса Юріївна

Навчальний корпус № 3 Завідувач господарства МАРЦИНІВА Ірина Степанівна 456-3535 64-53 029а

Навчальний корпус № 4 (Бібліотека) Завідувач господарства 503-8436 210 ОЛЕКСІЄНКО Людмила Михайлівна

Навчальний корпус № 5 Завідувач господарства 483-3521 109, 483-3521 109 САВЕНЕЦЬ Надія Миколаївна

Навчальний корпус № 6 Завідувач господарства 205-5470 107 3 БАРИКІН Костянтин Дмитрович

Навчальний корпус № 7 Завідувач господарства ЗАРІПОВА Надія Іванівна 272-0046 

Остання редакція: 13.10.17