Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Господарський відділ

Господарський відділ являється структурним підрозділом університету, який відповідає за господарське забезпечення навчального процесу, за утримання у відповідному санітарному та гігієнічному стані навчальних, службових та побутових приміщень. Організовує побут та відпочинок співробітників та студентів в навчальних корпусах та прилеглої до них території. Організовує заходи з благоустрою, озелененню та прибиранню території, закріпленої за навчальними корпусами, від сміття, опалого листя та снігу; вивезення на переробку твердих побутових відходів та сміття.

Господарський відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом ректора за поданням проректора з економіки та інфраструктури. У своїй роботі адміністративно- господарський відділ керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора, даним положенням.

Основні задачі і функції

  • Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази університету, направлених на господарське забезпечення навчального процесу. Проведення системи заходів з комплектування навчально-лабораторних, службових та побутових приміщень меблями, господарським інвентарем та обладнанням, та забезпечення їх експлуатаційних якостей у встановлені нормативні строки.
  • Організація технічно-грамотної експлуатації всіх споруд; вчасне проведення системних та поточних ремонтів з метою довгострокового експлуатаційного зберігання, забезпечення пожежної безпеки та безпечних умов праці.
  • Господарське забезпечення побуту та відпочинку студентів, аспірантів та співробітників.
  • Підтримування разом зі службою охорони у навчальних корпусах належного пеюепускного режиму; дотримання відповідного санітарного стану приміщень; забезпечення ощадного витрачання електроенергії, питної води та тепла; проведення заходів по економічному використан¬ню витратних матеріалів на прибирання приміщень,
  • Підбір, розстановка та виховання кадрів структурних підрозділів відділу, мобілізація відділу на своєчасне та якісне виконання завдань.
  • Господарське забезпечення навчального процесу та утримання у належному санітарно-гігієнічному стані всіх приміщень навчального корпусу та прилеглої до нього території,
  • Забезпечення потреби навчальних корпусів у меблях, м'якому інвентарі, предметах культурно-побутового та господарського призна¬чення.
  • Проведення постійного обліку та контролю за збереженням та належним використанням матеріальних ресурсів та інвентарю; достовірне списання матеріальних цінностей, утримання матеріальних збитків з винуватців; дотримання у відділі фінансової та штатної дисципліни.
  • Утворення для співробітників та студентів нормальних умов праці; забезпечення у навчальних корпусах пожежної безпеки.
  • Підбір, розстановка та виховання кадрів, робітників та молодшого обслуговуючого персоналу, зміцнення трудової, виробничої, технологічної та виконавчої дисципліни у підрозділах відділу.

Структура

У прямому підпорядкуванні начальника господарського відділу знаходяться завідувачі господарством, коменданти та обслуговуючий персонал навчальних корпусів.

Положення про господарський відділ Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

Контакти

Начальник господарського відділу Смородін Леонід Анатолійович 456-0357 каб. 248

Навчальний корпус № 1 Завідувач господарства Мансурова Любов Анатоліївна 371-6256 (вн. 62-56) каб. 250 

Навчальний корпус № 1 Комендант Попок Оксана Іванівна 371-6256 (вн. 62-56) каб. 250 

Навчальний корпус № 2 Завідувач господарства Гундарєва Лариса Юріївна 456-1138 (вн. 64-44) каб. 10

Навчальний корпус № 3 Завідувач господарства Марциніва Ірина Степанівна 456-3535 (вн. 64-53) каб. 029а

Навчальний корпус № 4 (Бібліотека) Завідувач господарства  Олексієнко Людмила Михайлівна 503-8436 каб. 210

Навчальний корпус № 5 Завідувач господарства Савенець Надія Миколаївна 483-3521 каб. 109

Навчальний корпус № 6 Завідувач господарства ____________________ 205-5470 каб. 3 

Навчальний корпус № 7 Завідувач господарства Чунталова Марія Василівна 272-0046

 

Остання редакція: 31.01.22