Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і оподаткування

Факультет економіки АПК здійснює підготовку фахівців:

- за бакалаврським рівнем вищої освіти: спеціальність «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»;
- за магістерським рівнем вищої освіти: магістерська програма «Облік і аудит в управлінні АПК». 

Терміни підготовки бакалаврів: денної та заочної форми навчання - 4 роки.

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання - 1 рік 6 місяці; заочної форми - 1 рік та 8 місяці.

Навчальний план з підготовки фахівців зі спеціалізації «Облік і аудит в управлінні АПК».

У рамках підготовки бакалаврів студенти факультету економіки АПК отримують фундаментальну освіту з економіки та якісні фахові знання з обліку, аналізу та аудиту, що гарантує підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Для забезпечення підготовки студентів факультетом проведено значну організаційно-методичну роботу з удосконалення навчальних планів зазначеної спеціальності та здійснено підбір науково-педагогічного персоналу за фаховим спрямуванням. Крім традиційних економічних дисциплін, велику увагу звернено на підготовку нових навчальних курсів, які мають дати ґрунтовні знання майбутнім спеціалістам з ринкової економіки, а в даному випадку надати сучасні знання з обліку, аналізу та аудиту. Кафедрою обліку, аналізу та аудиту в АПК для студентів даного напрямку підготовки викладаються такі науки:

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Бюджетування діяльності підприємств АПК
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Державний фінансовий контроль
 • Звітність підприємств
 • Інформаційні системи в обліку, аналізі та  контролі
 • Історія бухгалтерського обліку
 • Комп'ютерні інформаційні системи а аудиті
 • Міжнародні стандарти аудиту
 • Консолідація фінансової звітності
 • Міжпредметний тренінг
 • Облік в галузях АПК
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
 • Облік міжнародних операцій
 • Облікова політика підприємства
 • Організація і методика аудиту
 • Організація обліку
 • Організація обліку в фермерських  господарствах
 • Основи наукових досліджень
 • Облік і звітність в оподаткування
 • Податковий аудит
 • Управлінський облік
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ
 • Фінансовий аналіз

Зв'язок навчання з практикою забезпечується через базові філії факультету економіки АПК безпосередньо на виробництві, а також у процесі проходження практики на підприємствах. Крім цього, для читання лекцій залучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства аграрної політики України, досвідчені практики та бізнесмени.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»  працюють на різноманітних підприємствах агропромислового комплексу країни: аграрних, переробних, транспортних, будівельних, торгівельних на посадах економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів, а також керівниками підприємств та структурних підрозділів. Значна частина випускників працює в підрозділах Державної фінансової інспекції України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, в державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах, в аудиторських фірмах.

Остання редакція: 02.12.16