Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка підприємств АПК

Список захищених дипломних робіт у 2014-2015 н.р.

Магістерською програмою «Економіка підприємств АПК» передбачено вивчення таких обов’язкових дисциплін як «Управління проектами», «Управління стратегічними змінами підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Економічне управління  підприємством», «Менеджмент персоналу підприємств», дисциплін спеціальної підготовки «Аграрна політика» та «Маркетинговий менеджмент в АПК», вибіркових дисциплін «Менеджмент витрат в АПК» та «Непараметричний аналіз в АПК» (Пакет 1) або «Економіка сільських територій» та «Аграрний розвиток»  (Пакет 2). 

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Економіка підприємств АПК"

Остання редакція: 13.07.16