Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ковбаса Владислав Андрійович

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: Старший викладач кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

Освіта вища. У 2014 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, факультет міжнародної економіки і менеджменту, отримав диплом магістра з відзнакою. З 2014 по 2017 рік навчався в аспірантурі на кафедрі міжнародної економіки. У 2018 захистив дисертаційну роботу на тему "Імперативи та сценарії формування глобальної валютної системи" за спеціальністю 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

У 2014 році проходив стажування у ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги". З вересня 2015 року прийнятий на посаду асистента кафедри міжнародної економіки. З грудня 2018 переведений на посаду старшого викладача. Викладає дисципліни "Міжнародна економіка (вибіркова)", "Міжнародна економіка (5 кредитів)", "Міжнародна економіка (10 кредитів)", "Тренінг (Міжнародна економіка)".