Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи економічного контролю

Остання редакція: 13.10.17

Публікаціі з предмету

  • Основи економічного контролю 071 (420 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Основи економічного контролю (115.5 KB)паспорт дисципліни «Основи економічного контролю» (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6О01 «Облік і оподаткування»)13 Жовтня 2017 р.