Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Старіков Олександр Юрійович

Кафедра:Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада:доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:

Освіта 

Народився у с. Снітин Лубенського р-ну Полтавської обл. Закінчив Калитянську середню школу Броварського району Київської області. Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств)».

Організаційна робота

Гарант освітньої програми «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Заступник декана факультету економіки та управління.

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни: «Інфраструктура аграрного ринку та агротрейдинг», «Ефективність проєктів в агробізнесі», «Біржова діяльність», «Економіка та організація агротрейдингу», «Управління вартістю в агробізнесі», «Основи фундаментального і технічного аналізу», «Біржовий Інтернет-трейдинг». 

Наукова діяльність

Досліджував питання удосконалення інвестиційної діяльності у сільському господарстві, реформування аграрних підприємств України, розвитку фінансових ринків у сільській місцевості. Також досліджував питання регіонального розвитку в Україні, зокрема сільських територій, функціонування аграрного ринку і його інфраструктури.

Здійснював активну консультаційну підтримку сільськогосподарських і переробних підприємств, працюючи у проекті Паювання сільськогосподарських земель та реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств (фінансувався USAID), Інституті економічних досліджень та політичних консультацій (Програма німецької технічної допомоги Transform),  а також у консалтингових компаніях. Надавав консультації підприємствам з оцінки інвестиційних проектів, залучення фінансування, Міністерству аграрної політики і Уряду України - з питань розвитку аграрного ринку і сільської місцевості. Займався підприємницькою діяльністю, працював на керівних посадах у підприємствах реального сектору економіки протягом 2005-2016 років.

Публікації

Опублікував більше 40 наукових та навчально-методичних праць в Україні і за кордоном. 

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z3258JgAAAAJ&hl=uk

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Starikov">Oleksandr Starikov on ResearchGate</a>