Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Старіков Олександр Юрійович

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Викладає дисципліни: «Інфраструктура аграрного ринку та агротрейдинг», «Управління вартістю в агробізнесі», "Економіка та організація агротрейдингу", «Проектний аналіз», «Біржовий Інтернет-трейдинг». 

Народився 31 грудня 1974 року в с. Снітин Лубенського р-ну Полтавської обл. Закінчив Калитянську середню школу Броварського району Київської області. Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств)».

Досліджував питання удосконалення інвестиційної діяльності у сільському господарстві, реформування аграрних підприємств України, розвитку фінансових ринків у сільській місцевості. Також досліджував питання регіонального розвитку в Україні, зокрема сільських територій, функціонування аграрного ринку і його інфраструктури.

Здійснював активну консультаційну підтримку сільськогосподарських і переробних підприємств, працюючи у проекті Паювання сільськогосподарських земель та реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств (фінансувався USAID), Інституті економічних досліджень та політичних консультацій (Програма німецької технічної допомоги Transform),  а також у консалтингових компаніях. Надавав консультації підприємствам з оцінки інвестиційних проектів, залучення фінансування, Міністерству аграрної політики і Уряду України - з питань розвитку аграрного ринку і сільської місцевості. Займався підприємницькою діяльністю, працював на керівних посадах у підприємствах реального сектору економіки протягом 2005-2016 років. 

Опублікував більше 30 наукових та навчально-методичних праць в Україні і за кордоном. 

Гарант освітньої програми «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Заступник декана факультету економіки та управління.