Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Устенко Станіслав Веніамінович

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:34 роки
Біографія:

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 12 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Закінчив «Київський інститут інженерів цивільної авіації» («Національний авіаційний університет») у 1972р. Кандидат технічних наук з 1984 р., дисертацію захистив у 1984 р. на спеціалізованій раді Інституту кібернетики НАН України за спеціальністю 05.13.13 – Організація структур та обчислювальних процесів в ЕОМ, комплексах та системах.

Вчене звання старшого наукового співробітникаотримав у 1987 р. по спеціальності «Обчислювальні машини, комплекси і мережі». Доктор економічних наук, дисертацію захистив у 2008 р. на спеціалізованій вченій раді Д26.006.06 при Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьманаза спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Має звання професора з квітня 2011р.

І. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ  СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ, КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ У АВІАЦІЙНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ.

 1972-1977 рр. Досвідно-експериментальний завод № 20 Цивільної авіації, м. Київ.

Інженер, старший інженер досвідного конструкторського відділу, заст. керівника відділу АСУ:

 1. Розробка технічної документації  тренажерів для моделювання динаміки польоту літаків (СШТ-70,72). Випробування досвідних тренажерів, доводка документації та запуск у серійне виробництво.
 2. Розробка та  впровадження АСУ виробництвом, АСУ МТЗ, АСУ ОП,  АСУ ТП виробничого та сервісно-ремонтного відділів.

ІІ. НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • Розробка нових класів модемів на основі використання сигналів частотно-фазової модуляції.
 • Цифрова обробка сигналів. Розробка та впровадження  у серійне виробництво цифрових аналізаторів спектру. 1983р. Серебряна та Бронзова медаль ВДНГ(Устенко С.В. Посвідчення № 64253, Постанова ВДНГ СРСР від14.12.83р.)
 • Розробка математичного  та програмного забезпечення  технічних засобів моделювання та систем комплексних випробувань приладів нової  техніки: автоматизований комплекс «Система-27» для  спектрального аналізу сигналів.
 • Впроваджено авторський винахід (А.С. СССР № 1136181, БИ № 3, 1985. Устенко С.В. Устройство для ортогонального преобразования цифровых сигналов по Фурье-Чебышеву).
 •  Розробка програмного забезпечення автоматизованої системи управління аеродинамічним експериментом  в дозвуковій аеродинамічній трубі на АНТК імені  О.К. Антонова.
 • Розробка математичного забезпечення з компоновкою технічних засобів автоматизації управління фізіологічними випробуваннями.
 • Розробка програмно-технічного забезпечення для візуалізації супутників та космічних станцій. М.: Виробниче підприємство «Енергія», Центр управління польотами космічними системами (ДСП).
 • Розробка науково-методичних основ та створення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту(ДСП).
 • Управління виробничим потенціалом, моделі бізнес-процесів, динамічна модель реструктуризації та оптимізації менеджменту  промислового підприємства «Мотор-Січ».
 • Стратегічне планування та моделювання процесів розвитку виробничого потенціалу підприємства ВАТ «Запорізький  сталепрокатний завод».
 • Концептуальні та методологічні засади інтеграції літакобудівних підприємств України, динамічна модель функціонування та розвитку наукомісткого підприємства, методика проведення реструктуризації менеджменту АНТК «АНТОНОВ».
 • Концептуальні та методологічні засади інноваційного розвитку промислового комплексу «АВІАЦІЯ УКРАЇНИ».
 • Розробка методичних засад створення й удосконалення системи управління інформаційною інфраструктурою підприємства.
 • Розробка рекламної діяльності в Україні та методи і моделі підвищення її ефективності.
 • Розвиток математичних методів та інформаційних технологій підтримки процесів ефективного функціонування та інноваційного розвитку економіки України: процеси функціонування та розвитку виробничих систем,  підприємств і організацій пріоритетних галузей економіки України (машинобудування, ІТ-сфера, банківська сфера та інші наукомісткі галузі й сфери виробництва).
 •  Методологія та засоби систем штучного інтелекту в  управлінні інноваційним розвитком економіки України. 

ІІІ. ПЕРЕЛІК офіційних матеріалів та документів в напряму наукової  діяльності д.е.н. (08.00.11), к.т.н.(05.13.13), с.н.с(05.13.13.). професора кафедри інформаційних систем в економіці Устенко С.В.

 1. Перспективи поліпшення параметрів модему на основі використання сигналів частотно-фазних модуляції: Розробка нових класів модемів /НДР КПІ/ Відп. кер. В.М. Чуприн, с.н.с. С.В.Устенко.  Індекс бібліографії ВІНІТІ, М.: 1980, № 12 /110/. Деп. рукопись - 147 с.
 2. Розробка та впровадження у виробництво цифрового аналізатора спектра низьких частот. Цей аналізатор був нагороджений срібною  та бронзовими медалями ВДНГ СРСР (Устенко С.В. Посвідчення № 64253, Постанова ВДНГ СРСР від14.12.83р. За досягнуті успіхи у розвиток народного господарства СРСР, Головний  Комітет ВДНГ СРСР нагороджує БРОНЗОВОЮ медаллю Устенко Станіслава Веніаміновича). Звіт / НДР КПІ. Розробка цифрового аналізатора спектра низьких частот, який працює в реальному масштабі часу. / Ю.М. Туз, Ю.Ф. Алексєєнков, В.А. Буров, В.В. Дегтярьов, С.В. Устенко: Наук. керівник Ю.М. Туз. № ГР 80050283; Інв. № 02840004291. – Київ, 1981. – 138 с.
 3. Розробка програмного модулю  «Спектральний аналіз сигналів з нерівномірним частотним розширенням» для автоматизованого комплексу «Система-27»: спектрального аналізу сигналів,  НПО «С.П. Корольов», м. Київ. Результати впровадження наукових досліджень на підприємстві п/я А-3361(НПО «С.П. Корольов»). НДР КПІ г/т № 686 від 04.06.2083р.  «Розробка методів та алгоритмів перетворення Фур'є  для автоматизованих систем спектрального аналізу»,  відпов. керівник теми – с. н. с. Устенко С.В. НДР проводилась у зв’язку з комплексною цільовою науково-технічною проблемою «Розробити автоматизовані системи наукових досліджень та випробувань складних об’єктів». Завдання 04.02.01 «Розробка математичного забезпечення  технічних засобів моделювання та систем комплексних випробувань приладів нової  техніки»(наказ Міністерство освіти УРСР № 189 від 25.04.81р.)
 4. Математичне забезпечення ортогональних базисів в спектроаналізаторах:Звіт / НІР КПІ; Наук. керівник теми Ю.М. Туз, с.н.с., доц. Алексеенков Ю.Ф., с.н.с.Дегтярьов В. В./ № ГР 80050283, Інв. № 02822044590 – К. КПІ, 1982. Деп. рукопис. - 167 с.
 5. Винахід А.С. СССР№ 1136181, БИ № 3, 1985. Устенко С.В. Устройство для ортогонального преобразования цифровых сигналов по Фурье-Чебышеву.
 6. Розробка автоматизованої системи управління аеродинамічним експериментом  в дозвуковій аеродинамічній трубі АТ-1.Підсистема "Вага": Звіт НДР в 4 част. / Київ. Механічний завод імені О.К. Антонова. – К., 1983. - Ч. 1: Загальний опис - 91 с.; - Ч. 2: Програмне забезпечення - 279 с.; - Ч. 3: Інструкція по експлуатації  - 53 с.; - Ч. 4: Контрольні задачі. - 58 с. // Наук. керівник Зинченко В.П., доц. Белоусов Б.Н., с.н.с. Устенко С.В.
 7. Розробка математичного забезпечення з компоновкою технічних засобів автоматизації управління фізіологічними випробуваннями:НИР/КПИ, № ГР 01820075987, инв. №  02860074493  / Відпов. керівник доц. Забарний А.І., доц.Устенко С.В.,  доц..Буров В.О., ас.Тищенко А.І. - К.: КПИ, 1986. Деп. рукопис - 257 с.
 8. Розробка програмно-технічного забезпечення табло візуалізації супутниками та космічними станціями. М.: Виробниче підприємство «Енергія», ЦУП космічними системами (напрям та тема  ДСП).
 9. Розробка науково-методичних основ та створення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту: НДР/ Київський механічний завод/ КПІ в 3 т., / Відпов. керівник Туз Ю.М., доц..Б.Н. Белоусов, доц..Устенко С.В., – К.: КПИ, 1994.
 10. Впровадження результатів наукового дослідження Устенко С.В. у підприємство ВАТ «Мотор-Січ». Довідка  № Гл. Еко-19520 від 23.11.05р. Управління виробничим потенціалом, моделі бізнес-процесів, реструктуризація та оптимізація менеджменту промислового підприємства  «Мотор-Січ».
 11. Впровадження результатів наукового дослідження у  ВАТ «Запорізький  сталепрокатний завод». Довідка № 3Д/3322 від 03.11.2005р. Стратегічне планування розвитку виробничого потенціалу підприємства.
 12. Впровадження результатів наукового дослідження у  Авіаційний науково-технічний комплекс України (АНТК) «АНТОНОВ». Довідка № 52/3383 від 07.06.07р. Концептуальні та методологічні засади інтеграції літакобудівних підприємств України, динамічна модель функціонування та розвитку наукомісткого підприємства, методика проведення реструктуризації менеджменту АНТК «АНТОНОВ».
 13. Впровадження результатів наукового дослідження у  Державний авіабудівний концерн «АВІАЦІЯ УКРАЇНИ».Довідка № 63/1-01 від 10.03.2008р. Концептуальні та методологічні засади засади інноваційного розвитку промислового комплексу «АВІАЦІЯ УКРАЇНИ»: впровадження сукупності моделей  та методів підвищення ефективності функціонування та розвитку промислового концерну, структурні моделі інтеграції наукомістких виробничих систем.
 14. Розробка методичних засад створення й удосконалення системи управління інформаційною інфраструктурою підприємства, НДР, номер держр. реєстрації  0105V001889.Ключові аспекти впровадження методології та практики застосування методу реінжинірингу бізнес-процесів  для розв’язання прикладних економічних задач в галузях високих технологій, впровадження  динамічної моделі процесу реінжинірингу наукомістких виробничих систем
 15. Розробка рекламної діяльності в Україні та методи і моделі підвищення її ефективності, НДР, номер держр. реєстрації  0107V001845. Запропоновано методи, форми та механізми реалізації високотехнологічної продукції наукомістких виробничих систем.
 16. Моделювання та інформаційні технології підтримки процесів економічної діяльності в контексті сталого розвитку України (машинобудування, ІТ-сфера, банківська сфера та інші наукомісткі галузі й сфери виробництва). 2018р. Науковий відділ КНЕУ імені В. Гетьмана.
 17.  Методологія побудови та розвитку адаптивних інтелектуальних систем високотехнологічних галузей України.Ініціативна наукова тем:ІІСЕ.
 18.  Відкриття фундаментальної теми «Методологія та засоби систем штучного інтелекту в  управлінні інноваційним розвитком економіки України». – КНЕУ: ІІСЕ.

ІV. НАВЧАЛЬНІ НАПРЯМИ та ДИСЦИПЛІНИ: Моделювання системних характеристик в економіці. Моделювання економічної динаміки, Математичні моделі трансформаційної економіки, Інтелектуальні системи прийняття рішень, Програмування на мовах dBASE, FoxPro, Pascal, Delhi, Пролог, Проектування інформаційних систем, Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, Інформаційні системи в наукомісткому виробництві, Інформаційні системи в організаціях,  Методологія наукових досліджень та патентоведення,  Системи цифрової обробки інформації,  Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі,  Інформаційні управляючі системи.

V. НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Загальний перелік  наукових та навчально-методичних праць  доктора економічних наук, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітникаУСТЕНКО Станіслава Веніаміновича складає – 196,  з них  9 –монографій, 2 – винаходи, 7 навчальних посібників та  80 – за напрямом 05.Технічні науки (05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі, 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту),  116 -  за напрямом 08. Економічні науки(08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці) (детальніше у розділі "Наукова діяльність"). 

VI. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ УСТЕНКО С.В. ТА УЧНІВ

 1. Устенко С.В.  Алгоритми та структури обчислювальних засобів спектрального аналізу з поліпшеними характеристиками. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук, с. 222, спеціальність 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі.   Науковий керівник член-кореспондент НАН України, д.т.н. Малиновський Б.М. захист відбувся 14.06.1984р. на засіданні спеціалізованої ради Д 016.45.02 а Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова АН УРСР. Диплом кандидата технічних наук  ТН № 077462 від 12.12.1984р.
 2. Устенко С.В. Моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем.Дисертація на здобуття доктора економічних наук, с. 459. Спеціальність 08.00.11 – Математичні метод, моделі та інформаційні технології в економіці.  Науковий консультант д. е. н., професор Галіцин В. К., завідувач кафедри інформаційного менеджменту, опоненти: член-кореспондент НАН України д.е.н., проф. Лисенко Ю.Г., д.е.н., проф. Клебанова Т. С., д.е.н, , проф. Ковальчук К. Ф. Захист відбувся 20.06.2008р.  на засіданні спеціалізованої ради Д 26.006.06. Диплом доктора економічних наук ДД №006927від 08.10.2008р. 
 3. Лапшина М. А. Моделювання циклічних процесів в економічних системах. Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних, спеціальність 08.00.11 – Математичні метод, моделі та інформаційні технології в економіці. 16.12.2009р. Науковий  керівник Устенко С.В.
 4. Зінов'єва І.С. Моделювання процесів інтеграції промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку. Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних, спеціальність 08.00.11 – Математичні метод, моделі та інформаційні технології в економіці. 06.12.2011р. Науковий  керівник Устенко С.В.
 5. Шараєвський Д.В. Моделі та методи оцінювання ефективності діяльності комерційних банків.  Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних, спеціальність 08.00.11 – Математичні метод, моделі та інформаційні технології в економіці. 18.06.2012р. Науковий  керівник Устенко С.В.
 6. Степаненко О.П. Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України. Дисертація на здобуття доктора економічних наук.  Спеціальність 08.00.11 – Математичні метод, моделі та інформаційні технології в економіці.  Науковий консультант завідувач кафедри інформаційних систем в економіцід. е. н., професор Устенко С.В.