Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Магістерський рівень - 2 курс (Факультет маркетингу)

Освітньо-професійна програма "МАРКЕТИНГ"

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА - КМР  (всі форми навчання):  
 
УВАГА! 
  • На перевірку науковий керівник приймає лише роботи (в т.ч. їх розділи), підготовлені (!) та оформлені (!) у повній відповідності до вимог, викладених у методичних рекомендаціях, розміщених нижче!
  • На перевірку на плагіат роботу відправляє виключно науковий керівник (цим він засвідчує готовність роботи та допуск до проходження подальших процедур підготовки до захисту)
  • Робота має бути повністю готова, допущена науковим керівником до захисту, пройти перевірку на плагіат і попередній захист не менше, ніж за тиждень до захисту.
  • Порушення графіку підготовки є підставою для недопущення до захисту.

 

Переддипломна ПРАКТИКА (денна ф.н.):    

  • Термін проходження практики: 18.09 - 08.12.2023 р. 
              ЗАХИСТ звітів з практики:  у період 04 - 08.12.2023 (точні дати будуть повідомлені в кінці листопада)
Остання редакція: 17.12.23