Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Богославець Оксана Григорівна

Кафедра: Кафедра регіоналістики і туризму
Посада: заступник завідувача кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

У 1993 році закінчила Київський педагогічний інститут імені Драгоманова. У 2014 році закінчила аспірантуру у Інституті законодавства Верховної Ради України  за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та захистила кандидатську дисертацію на тему«Стратегія розвитку рекреаційного комплексу України в сучасних умовах».

Має  трудовий стаж  роботи 26 років, з яких 20 років присвятила  педагогічній  та науково-педагогічній роботі. Працювала вчителем, викладачем в економічному коледжі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», обіймала посаду заступником директора з виховної роботи  київського ліцею. Має досвід роботи в туристичному бізнесі – 5 років. 

На  кафедрі регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» працює з 2009 року. У 2015 році була обрана на посаду доцента кафедри регіональної економіки і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».