Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетингова товарна політика

Мета дисципліни: вивчити науково-теоретичні основи планування продукту в маркетинговій діяльності, головні методологічні та організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розробки товарів та послуг ринкової новизни. Завдання дисципліни: засвоїти узагальнені в теорії маркетингу класифікаційні ознаки товарів та послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методи визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку товарів та послуг; навчити сучасним методам планування та розробки продукту, упаковки, товарної марки. Предмет дисципліни: товарна політика суб’єктів господарської діяльності маркетингової орієнтації з позицій системного аналізу.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Маркетингова товарна політика (529 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Маркетингова товарна політика»25 Вересня 2017 р.
  • Маркетингова товарна політика (118.5 KB)паспорт  науки «Маркетингова товарна політика»25 Вересня 2017 р.