Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Швидка Оксана Полікарпівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

У 2005 році закінчила з відзнакою Факультет економіки та управління у Київському національному економічному університеті та отримала кваліфікацію «Магістр» за спеціальністю «Економіка підприємств». Була рекомендована до аспірантури де захистила кандидатську дисертацію «Управління оборотним капіталом підприємства» за спеціальністю 08.00.04 ( у 2009 році).

З 2012 року по сьогодні працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Є автором наукових і навчально-методичних праць. Брала участь в багатьох міжнародних конференціях та семінарах.

На кафедрі викладає дисципліни «Економіка підприємства» (10 кредитів), «Економіка підприємства» (5 кредитів),  «Контролінг», «Бізнес-моделювання».