Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Виробнича Практика (К-ра Менеджменту)

Метою виробничої практики студентів бакалаврського рівня підготовки є поглиблення та закріплення теоретичних знань, а також опанування застосовуваних на практиці прийомів і методів організації управлінської діяльності.

Завдання виробничої практики: студент повинен сформувати систему вмінь і набути навичок вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з менеджменту.

Результатами  виробничої практики є набуття студентами компетенцій щодо роботи менеджерів, здійснюючих управління структурними підрозділами підприємства на первинному рівні.

Зміст виробничої практики:

·        Загальна характеристика підприємства – бази практики та його зовнішнього середовища.

·        Характеристики внутрішнього середовища підприємства – бази практики.

            ·        Діагностика проблем підприємства у сфері організації та управління його діяльністю і визначення можливих шляхів їх розв’язання.

 

 

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету