Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бутенко Наталія Юріївна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 42 роки
Біографія:

Сфера професійний інтересів: соціальні проблеми сучасності, психолого-педагогічні та соціально-економічні аспекти освіти та виховання, методика викладацької діяльності, тренінгові форми роботи, соціологія та психологія управління, самоменеджмент та психологія менеджменту, соціальна реклама, організаційна поведінка та психологія спілкування, менеджмент знань

Освіта: - 01.09.1977-30.06.1981 – студентка Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Короченка, планово-економічного факультету, спеціальності «Планування народного господарства» (диплом з відзнакою ЖВ-1 № 121776).

Після закінчення отримала кваліфікацію економіста

1983-1986 – аспірантка відділу невиробничої сфери Інституту економіки АН УССР

1987 – отримала вчений ступень кандидата економічних наук за спеціальністю «Політична економія» (диплом ЭК № 024593) - 1993 – присвоєно вчене звание доцента кафедри загальної та економічної соціології (атестат доцента ДЦ № 005048 25.11 1993 р.) • Тема кандидатської дисертації: «Відтворення спеціалістів з вищою освітою», захист в Інституті економіки АН УССР м. Киів 28.11.

1987 р. • На викладацькій діяльності в КНЕУ з 1989 року.

 Організаційна робота

1997 – 2005 рр.- керівник секції «Комунікаційні процеси у навчанні» кафедри психології та педагогіки Київського національного економічного університету;

З 2006 р. – керівник дисциплін «Організаційна поведінка», «Персональний менеджмент», «Менеджмент знань» та міждисциплінарного тренінгу на кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету

Досвід організації та проведення наукових заходів - 2003 р.- відповідальний секретар підготовки та проведення міжнародної науково - методичної конференції «Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів» (кафедра психології та педагогіки Київського національного економічного університету;

2018 р. - член конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації» (кафедра менеджменту КНЕУ)

Досвід викладацької та практичної роботи:

Основна: - 1982-1983 – стажер-дослідник Інституту економіки АН УССР - 1986-1989 – молодший науковий співробітник відділу невиробничої сфери Інституту економіки АН УССР

1989-1992 – старший викладач кафедри соціології Киівського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка 

1992-1996 – доцент кафедри соціології Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка

1996-2006 – доцент кафедри педагогіки і психології та кафедри менеджменту Киівського національного економічного університету

З 2006 – доцент кафедри менеджменту Киівського національного економічного університету імені Гетьмана Додаткова: 1990-1991 – викладання у Вищей школі підприємництва (зараз – Інститут фондового ринку)

1993 – співпраця з Інститутом приватизації при Раді Міністрів УССР;

1999-2000 - викладання в Банковській школі КНЕУ;

2002—2012 - викладання в Центрі магістерскої підготовки КНЕУ;

2003-2005 – викладання на канадській програмі “HR management в Україні” у Міждародному інституті бізнесу;

2003 –2015 – викладання на тренінг-курсах в межах підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ;

2003 – робота на програмі підготовки кадрового резерву на посаду керівників ОП ЗАЕС з управлінських та економічних дисциплін. 00.УЦ.ПО.149. Курс: «Управління персоналом, комунікаціями». ТО.К1. – Міністерство палива і енергетики України. Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” ОП Запоріжська АЕС. Навчально тренінговий центр;

2003.2006 р. - співпраця з Центром теорії та методології соціальної роботи Державного інституту проблем сім*ї та молоді з питань дослідження та реалізації соціальної реклами;

2006 р. - участь в експертній оцінці пілотних зразків плакатної соціальної реклами, досліджуваної фахівцями Державного інституту проблем сім*ї та молоді в рамках проекту Міжнародної благодійної організації «Кожній дитині в Україні» (в якості експерта);

липень – вересень 2009 р. - участь в оцінці бізнес-планів та проведенні фіналу ХІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, який проводився Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державним комітетом України з питань регулярної політики та підприємництва, Всеукраїнським молодіжним центром праці. Викладацька діяльність:

За період роботи в КНЕУ були розроблені та викладались наступні дисципліни:

«Загальна та економічна соціологія», «Психологія менеджменту», «Соціальна психологія», «Соціологія та психологія управління», «Психологія спілкування», «Комунікаційні процеси у навчанні», «Організаційна поведінка», «Особиста тактика керівника», «Персональний менеджмент», «Соціальна психологія у рекламі», міжпредметний тренінг, «Менеджмент знань», «Комунікаційний менеджмент»; «Тайм-менеджмент» - для Центра магістерської підготовки розроблено дистанційний курс «Організаційна поведінка»; - автор 8 (особистих) та 8 (у співавторстві) програм навчальних дисциплін та їх навчально-методичного забезпечення; - співавтор програм тренінг-курсів для підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ “Активні методи навчання” , “Тренінг курси для підготовки тренерів”, „Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищий школі”, „Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів” і учасник проведення цих тренінгів.

Навчальні дисципліни, що викладаються зараз:

Бакалаврат: «Персональний менеджмент», «Тайм-менеджмент»

Магістратура:

«Організаційна поведінка», міжпредметний тренінг, «Менеджмент знань»

Аспірантура: «Комунікаційний менеджмент»

Навчальні матеріали по дисциплінах, які викладаються (презентації, конспекти лекцій тощо) опубліковано у підручниках, посібниках, навчально-методичних розробках та оприлюднено на офіційному сайті КНЕУ у відповідних розділах магістерських програм

 

Відзнаки:

2017 р. - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ" (свідоцтво № 955-К)

Підвищення кваліфікації:

жовтень – грудень 2016 р. КНЕУ Програма «Впровадження ІТ – технологій Office 365 у навчальний процес» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884 / 020072-16)

24-30 жовтня 2017 р. Міжнародна програма наукового стажування "Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції» Словаччина-Угорщина-Чехія-Німеччина-Польща (Certificate № 012/5-2017)

10 -16 червня 2018 Наукове стажування «Європейські університети та їх внесок у формування і розвиток особистості та суспільства у ХХІ столітті» Університет імені Миколаса Ромеріса М. Вільнюс, Литва (сертифікат № 5KV-1866).