Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гаращенко Наталія Миколаївна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Сфера наукових інтересів –  стратегічне управління організаціями на засадах ресурсного підходу, управління мікро- та мезосистемами в новій економіці, комерціалізація інновацій, управління знаннями, експертні системи та технології. 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, закінчила Київський державний економічний університет у 1994 р. Навчалась в аспірантурі Київського національного економічного університету з 1997-по 2000 р., з 2010 по 2013 – в докторантурі КНЕУ. Учасник програми Всесвітнього банку, "Управління підприємствами в процесі  приватизації й реструктуризації"  (1994-1995), учасник програми обміну науковцями, Університет м. Торонто (Канада), дослідження у сфері стратегічного менеджменту (1997-1998).

Викладацькою діяльністю займається з 1994 р. Науково-педагогічний стаж більше 25 років.

Протягом 1994-2019 року працювала на кафедрі стратегії підприємств асистентом, старшим викладачем, доцентом. Викладала дисципліни «Мікроекономіка», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління стратегічними змінами на підприємстві» та ін.  Працювала  на посаді заступника завідувача кафедри стратегії підриємств (2005, 2008-2010).

За час роботи в університеті брала участь в розробці методичного забезпечення та викладанні дисциплін «Мікроекономіка», «Управління стратегічними змінами на підприємстві»,  на поточний момент є автором навчальних програм та має досвід викладання таких дисциплін: «Стратегія підприємства», "Стратегічне управління", «Управління знаннями на підприємстві», «Фахова науково-дослідна робота студентів» (українською та англійською мовою), «Методологія наукових досліджень» (англійською мовою), Управлінська економіка (для рівня PhD), «Основи бізнес-аналізу», "Основи аналітики та управління знаннями", "Антикризове управління організацією".   Здійснює керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, проходженням переддипломної практики студентами.

Викладає на бакалаврському та магістерському рівні спеціальностей "Економіка", "Менеджмент", "ПІдприємництво, торгівля та біржова діяльність"  

Є гарантом освітньо-професійної програми "Економічна аналітика та стратегія" для освітньої кваліфікації "магістр економіки".  

Має більше 45 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 3 навчальних посібника (у співавторстві), участь у 2 колективних монографіях (в т.ч. міжнародній).

Присвоєно почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».

Займається консалтинговою діяльністю (розробка стратегії, комерціалізація інновацій, бізнес-моделювання, бізнес-планування тощо), громадською (експерт РГ3 УС ПГС) та аналітичною дільністю (дослідження з питань розвитку МСП, електронної демократії, рівня корупції в агросекторі та адміністрування земельних відносин, євроінтеграційних процесів та змін в інституційному середовищі України тощо). Також є тренером, в т .ч.  має досвід участі в якості тренера в міжнародних програмах (East Invest 2).  Президент ГО "Клуб економістів"