Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Публічне право"

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 08 «Право»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

 

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Освітня кваліфікація – магістр Права

Освітньо-професійна програма «Публічне право»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2018

ОПП_2018

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2018

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2019

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2019

 

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

Взаємодія зі стейкхолдерами:

Практична підготовка

 

Неформальна освіта

 

Архів документів

Презентація ОПП "Публічне право"

 

Остання редакція: 22.06.23