Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Васильківська Ірина Петрівна

Кафедра: Кафедра кримінального права та процесу
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Закінчила з відзнакою Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова у 1996 році. Того ж року вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Кримінологічні аспекти сімейного виховання”. Наукова спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Працювала доцентом кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. У 2003 році присвоєне звання доцента по цій кафедрі. Виконувала обов’язки заступника декана юридичного факультету.

На юридичному факультеті ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” працювала на посаді доцента кафедри конституційного та адміністративного права (з 2006 року). У лютому 2016 року очолила новостворену кафедру кримінального права та процесу.